De accountant naast de ondernemer

De jaarrekening, controles en andere administratieve werkzaamheden laat u over aan de accountant van Schipper. Dat is iemand die u vertrouwt, die u goed adviseert en waarmee u kunt sparren. 

Subverwerkers

​Lijst met activiteiten van Subverwerkers waarvoor Verwerkingsverantwoordelijke een algemene toestemming geeft.