De accountant naast de ondernemer

De jaarrekening, controles en andere administratieve werkzaamheden laat u over aan de accountant van Schipper. Dat is iemand die u vertrouwt, die u goed adviseert en waarmee u kunt sparren. 

Beknopt overzicht fiscale maatregelen Prinsjesdag 2018

De Tweede Kamerverkiezing in het voorjaar van 2017 en de daaropvolgende langlopende formatie hadden de Belastingplannen van 2017 en 2018 één ding gemeen: ze waren zeer summier. De afgeronde formatie heeft in oktober vorig jaar echter wel geleid tot een regeerakkoord met veel fiscale plannen. Een aantal fiscale plannen is verwerkt in het Belastingplan van vorig jaar. Het merendeel van de plannen is uiteindelijk pas in het Belastingplan van 2019 dat op Prinsjesdag 2018 naar de Tweede Kamer is gestuurd, tot uiting gekomen. 

Deze Prinsjesdagspecial bevat een samenvatting van de belangrijkste voorgestelde wijzigingen voor mkb-ondernemingen. De voorgestelde wijzigingen zijn nog niet definitief en kunnen nog worden uitgesteld, aangepast of teruggetrokken. De genoemde bedragen in deze samenvatting zijn bovendien aan indexatie en andere aanpassingen onderhevig. Maatregelen die al eerder zijn genomen, maar die pas komend jaar in werking treden zijn (met enige uitzondering) niet in dit overzicht opgenomen.

De onderwerpen zijn verdeeld in diverse categorieën:

  1. Wijzigingen op privégebied
  2. Wijzigingen voor ondernemers in de inkomstenbelasting
  3. Wijzigingen voor ondernemers in de vennootschapsbelasting
  4. Wijzigingen voor werkgevers
  5. Wijzigingen op btw-gebied
  6. Overige fiscale wijzigingen

 

Bekijk via de button 'Prinsjesdagspecial 2018' de special van Schipper Groep.