De accountant naast de ondernemer

De jaarrekening, controles en andere administratieve werkzaamheden laat u over aan de accountant van Schipper. Dat is iemand die u vertrouwt, die u goed adviseert en waarmee u kunt sparren. 

Organisatie

Vestigingen
Alle vijf disciplines van Schipper werken vanuit de 12 verschillende vestigingen. Hiermee zijn wij vertegenwoordigd in Zuid-Holland, Brabant en Zeeland.

WTA-vergunning 
In het kader van de Wet Toezicht Accountantsorganisaties (WTA) beschikken wij over een vergunning van de Autoriteit Financiële Markten voor het uitvoeren van wettelijke controles. Organisaties van openbaar belang zijn in de vergunning uitgesloten. Dat is ons kennisterrein en ambitie niet.

Wft-vergunning
Wij beschikken over een Wft-vergunning om te adviseren en te bemiddelen in pensioen- en andere oudedagsvoorzieningen.

Dienstverleningsdocumenten Pensioen
Hieronder vindt u de dienstverleningsdocumenten van onze pensioenproducten.

DVD Vermogen
DVD Pensioen
DVD Risico

Lees onze algemene voorwaarden Schipper.