De accountant naast de ondernemer

De jaarrekening, controles en andere administratieve werkzaamheden laat u over aan de accountant van Schipper. Dat is iemand die u vertrouwt, die u goed adviseert en waarmee u kunt sparren. 

Voortgang Sanering Varkenshouderij

  • Geplaatst door Afdeling Communicatie
  • In de categorie Schipper Agro
  • Op 30 januari 2019

Onlangs heeft minister Schouten de hoofdlijnen en uitgangspunten van de Saneringsregeling Varkenshouderij bekendgemaakt. Aangegeven is voor welke varkensbedrijven de saneringsregeling is bedoeld en welke basisvoorwaarden hiervoor gelden. Het is de bedoeling dat de saneringsregeling in het voorjaar 2019 wordt gepubliceerd.

Beschikbaar budget
In juli 2018 heeft minister Schouten aangekondigd dat een budget van € 200 miljoen beschikbaar komt voor het stimuleren van verduurzaming van verschillende veehouderijsectoren. Hieronder vallen twee sporen, de saneringsregeling varkenshouderij en verduurzaming van een drietal sectoren, waaronder de varkenshouderij.

Doel SRV
Het doel van de Saneringsregeling Varkenshouderij (SRV) is het definitief en onherroepelijk beëindigen van varkenshouderijlocaties die geuroverlast veroorzaken voor omwonenden. Voor de SRV gelden de volgende hoofdlijnen en uitgangspunten:

Wilt u met ons sparren of de regeling iets is voor uw bedrijf? Neem dan contact met ons op met uw Schipper adviseur.

Terug naar overzicht