De accountant naast de ondernemer

De jaarrekening, controles en andere administratieve werkzaamheden laat u over aan de accountant van Schipper. Dat is iemand die u vertrouwt, die u goed adviseert en waarmee u kunt sparren. 

Vervroegd aflossen hypotheek zonder belastingheffing

  • Geplaatst door Afdeling Communicatie
  • Op 19 juni 2017

In het verleden hebben veel mensen verzekeringen afgesloten voor het sparen voor de aflossing van hun hypotheek. Zij deden dit via een kapitaalverzekering eigen woning (KEW), een spaar rekening eigen woning (SEW) of een beleggingsrecht eigen woning (BEW). Het gespaarde bedrag werd vrijgesteld van belasti ng als u minimaal 15 of 20 jaar spaarde. Sinds 1 april mag u deze verzekering eerder beëindigen, zónder belasti ngheffi ng. De verplichti ng om 15 of 20 jaar te blijven sparen, is per 1 april 2017 vervallen.

Let op
Doordat de tijdklemmen per 1 april zijn vervallen, lijkt het aantrekkelijk om uw verzekering voorti jdig af te kopen. Dit is echter niet alti jd het geval. Laat u daarover eerst goed informeren.

Terug naar overzicht