De accountant naast de ondernemer

De jaarrekening, controles en andere administratieve werkzaamheden laat u over aan de accountant van Schipper. Dat is iemand die u vertrouwt, die u goed adviseert en waarmee u kunt sparren. 

Versobering innovatiebox per 01-01-2017

  • Geplaatst door Afdeling Communicatie
  • Op 13 oktober 2015

Onlangs is door de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) op voorspraak van de G20 een uitgebreide rapportage verschenen over internationaal misbruik van fiscale wetgeving en de bestrijding daarvan (het zogenaamde BEPS-project). Na antwoord op kamervragen heeft het Ministerie van Financiën aangegeven dat hieraan onder andere gevolgen voor de innovatiebox zijn verbonden.

BV’s en NV’s kunnen de winst die zij behalen met innovaties onder voorwaarden onderbrengen in de innovatiebox. Effectief wordt hierdoor maximaal 5% vennootschapsbelasting geheven over die winsten. Oorspronkelijk stond dit alleen open voor innovaties die hadden geleid tot een octrooi of patent. In 2010 is dit al verruimd door de innovatiebox ook van toepassing te verklaren op innovaties waarvoor WBSO-subsidie werd verkregen (Afdrachtvermindering speur- en ontwikkelingswerk). Sindsdien heeft de toepassing van de innovatiebox een vlucht genomen.

In het BEPS-project is echter afgesproken fiscale voordelen op het gebied van innovaties alleen nog maar toe te staan indien een octrooi is verleend. In feite wordt daarmee grotendeels teruggekeerd naar het oude systeem. De Staatssecretaris van Financiën heeft aangegeven deze versobering per 1 januari 2017 te willen invoeren. Wel zal een uitzondering gaan gelden voor kleinere bedrijven, die toegang blijven houden tot de innovatiebox zonder octrooi op patent. Onder kleine bedrijven wordt in dit kader verstaan ondernemingen met een groepsomzet van maximaal € 50 miljoen wereldwijd en maximaal € 7,5 miljoen in Nederland. Hoe de versobering er verder exact zal uitzien en of er een overgangsregeling komt voor bestaande situaties, is nog onduidelijk. De wetgeving zal volgens de mededeling pas op Prinsjesdag 2016 worden gepubliceerd.

Alhoewel niet verplicht, vindt toepassing van de innovatiebox in vrijwel alle gevallen plaatsen na afstemming met de Belastingdienst. In situaties waar reeds een overlegtraject met de Belastingdienst over de innovatiebox loopt, kan het verstandig zijn dit zo snel mogelijk af te ronden. Bij nieuwe trajecten dient bedacht te worden dat het voordeel wel eens zeer beperkt in tijd kan worden toegepast. Of en in welke mate de Belastingdienst op dit moment nog meewerkt aan overlegtrajecten, is niet bekend.

Terug naar overzicht
Gebeld worden