De accountant naast de ondernemer

De jaarrekening, controles en andere administratieve werkzaamheden laat u over aan de accountant van Schipper. Dat is iemand die u vertrouwt, die u goed adviseert en waarmee u kunt sparren. 

Reeds ingegane pensioenen

  • Geplaatst door Afdeling Communicatie
  • Op 21 september 2016

Het wetsvoorstel benoemt expliciet de mogelijkheid dat ook reeds ingegane pensioenen kunnen worden afgestempeld en afgekocht. De korting wordt echter maximaal berekend over de voorziening op het moment van afkoop indien die lager is dan op 31 december 2015. 

Tevens wordt duidelijk dat een reeds-ingegaan pensioen kan worden omgezet in de spaarvariant. Na omzetting moet de uitkering dan wel verder lopen (voor een lager bedrag). De uitkeringsduur van 20 jaar mag worden verminderd met het aantal jaar dat de AOW-leeftijd al is gepasseerd. De facto is dit een mogelijkheid om de jaarlijkse uitkeringen te verlagen, hetgeen handig kan zijn in het kader van financiële planning. 

 

Terug naar overzicht