De accountant naast de ondernemer

De jaarrekening, controles en andere administratieve werkzaamheden laat u over aan de accountant van Schipper. Dat is iemand die u vertrouwt, die u goed adviseert en waarmee u kunt sparren. 

Pachtersvoordeel verdwijnt

  • Geplaatst door Afdeling Communicatie
  • In de categorie Schipper Agro
  • Op 30 januari 2019

Een pachtersvoordeel ontstaat wanneer een pachter de door hem op zakelijke basis gepachte landbouwgrond in eigendom verkrijgt voor een prijs beneden de waarde die daaraan in vrij opleverbare staat is toe te kennen. 

Het voordeel
Het voordeel bestaat uit het verschil tussen de waarde van de grond op het moment van verkrijging in vrije en in verpachte staat. Een pachtersvoordeel wordt in de heffing op de inkomstenbelasting betrokken indien het wordt gerealiseerd. Dit is het geval bij verkoop of ruil van grond, maar ook bij staking van de onderneming. Er is sprake van een eerste pachtersvoordeel als de pachter die de grond in eigendom krijgt, niet tot de familiekring van de verpachter behoort. Behoort de pachter hier wel toe, dan is sprake van een tweede pachtersvoordeel.

Wijziging
Onlangs heeft de staatssecretaris van Financiën een besluit gewijzigd, waardoor met ingang van 30 juni 2019 de regeling komt te vervallen. Wat betekent dit nu voor de overnemer die op dit moment nog cultuurgrond in het kader van de overdracht pacht? Deze overnemer heeft nog tot uiterlijk 30 juni 2019 de tijd om de grond in eigendom te verwerven. Naast het vervallen van deze goedkeuring heeft de staatssecretaris ook aangekondigd dat hij het geruisloos doorschuiven van eerste pachtersvoordelen niet langer toe wil staan. Ondernemers die hun bedrijf overdragen aan een opvolger moeten zich realiseren dat een eerste pachtersvoordeel niet langer afzonderlijk kan worden doorgeschoven.

Heeft u grond in pacht? Laat u dan adviseren over uw mogelijkheden door uw Schipper adviseur.

Terug naar overzicht