De accountant naast de ondernemer

De jaarrekening, controles en andere administratieve werkzaamheden laat u over aan de accountant van Schipper. Dat is iemand die u vertrouwt, die u goed adviseert en waarmee u kunt sparren. 

Overgang van overneming is inclusief onbetaalde premies Bpf

 • Geplaatst door Afdeling Communicatie
 • In de categorie Schipper Pensioen
 • Op 03 november 2016

Onlangs heeft de Hoge Raad uitspraak gedaan in een zaak waarin de overnemende partij aangesproken werd voor de onbetaald gelaten pensioenpremies van de koper. Deze uitspraak is zeer relevant voor ondernemingen die een andere onderneming of een gedeelte van een onderneming willen overnemen.

De situatie in het arrest
Een koper heeft in 2008 een overeenkomst tot koop en verkoop van activa en passiva gesloten. Bij de overdracht van de onderneming zijn ook de werknemers overgegaan naar de onderneming van de koper. De koper heeft de werknemers aangemeld vanaf het overnamemoment bij het bedrijfstakpensioenfonds en betaalt de pensioenpremie aan het bedrijfstakpensioenfonds.

In 2011 heeft het bedrijfstakpensioenfonds aan de koper een opgave van achterstallige premies verstrekt voor het personeel van verkoper. Deze achterstand ziet op de periode voor de overdracht.

De belangrijkste vraag in deze casus is of het bedrijfstakpensioenfonds de door de verkoper niet betaalde pensioenpremies rechtstreeks bij de koper kan innen.

De beslissing van de Hoge Raad
Bij overgang van een onderneming gaan de rechten en plichten die voortvloeien uit de pensioenovereenkomst tussen de verkoper en zijn werknemers van rechtswege over op de koper. De Hoge Raad beslist dat tot deze rechten en verplichtingen ook de verplichting tot betaling van de door de verkoper onbetaalde premies tot het moment van overgang van de onderneming behoren.

Belang van het arrest
Uit het arrest blijkt nogmaals het belang van een due diligence onderzoek bij bedrijfsoverdrachten. Een belangrijk onderdeel daarvan is de beoordeling van de pensioenregeling. Belangrijke vragen die aan bod moeten komen zijn onder andere de vraag of de verkoper zijn personeel heeft aangemeld èn of alle pensioenpremies tot het overdrachtsmoment zijn betaald. Ook moet worden beoordeeld of de werkgever mogelijk ten onrechte niet is aangesloten bij een bedrijfstakpensioenfonds.

Daarbij is het natuurlijk van belang dit contractueel tussen de koper en verkoper goed vast te leggen. Gedegen onderzoek vooraf kan naheffingen door het bedrijfstakpensioenfonds bij de koper voorkomen.

Terug naar overzicht

Nieuws

 • 11 feb

  Advieswijzer Einde pensioen in eigen beheer: kiezen ...

  Al enige tijd is het doek gevallen voor het opbouwen van pensioen i...

  Lees verder
 • 08 feb

  Brochure E-facturatie

  Overheidsorganisaties mogen vanaf april 2019 alleen nog maar e-fact...

  Lees verder
 • 07 feb

  Belangrijkste wijzigingen in de MIA en VAMIL

  Ook in 2019 komen duurzame investeringen in aanmerking voor de Mili...

  Lees verder
 • Meer nieuws