De accountant naast de ondernemer

De jaarrekening, controles en andere administratieve werkzaamheden laat u over aan de accountant van Schipper. Dat is iemand die u vertrouwt, die u goed adviseert en waarmee u kunt sparren. 

Nieuwe regeling dga en sociale verzekeringsplicht biedt mogelijkheden

  • Geplaatst door Afdeling Communicatie
  • In de categorie Schipper Groep
  • Op 18 september 2015

Per 1 januari 2016 treedt de nieuwe Regeling aanwijzing directeur-grootaandeelhouder (dga) voor de sociale verzekeringsplicht  in werking. Hierin wordt bepaald wanneer een dga als statutair bestuurder met aandelen wel of niet verplicht sociaal verzekerd is.

In de nieuwe regeling is de definitie van het begrip bestuurder uitgebreid. Ook de natuurlijk persoon  die via een eigen holding- B.V. feitelijk de bestuurswerkzaamheden in een dochter-B.V. verricht, wordt als bestuurder aangemerkt. In de regeling is, conform het arrest van de Hoge Raad uit 2013, verwerkt dat, indien het aandelenbelang van de dga en zijn bloed- en aanverwanten samen twee derde bedraagt, deze dga niet verzekerd is voor de werknemersverzekeringen.

Wet Flex BV
De positie van bestuurders kan op grond van de Wet Flex BV zo geregeld worden dat zij niet worden benoemd of ontslagen door de algemene vergadering van aandeelhouders (AvA), maar bijvoorbeeld door houders van een bepaald soort aandelen.  Deze bestuurders kunnen dan niet tegen hun wil ontslagen worden en zijn dus niet verzekerd voor de werknemersverzekeringen. Dit geeft meer mogelijkheden om te kiezen of men wel of niet sociaal verzekerd wil zijn.

Voorbeeld:

Een B.V. heeft 3 aandeelhouders, allen statutair bestuurder. A heeft 25% A-aandelen, B  heeft 40% B-aandelen en C heeft 35% C-aandelen. Ze kunnen nu  de statuten aanpassen waardoor iedere soort aandelen zijn eigen bestuurder kan benoemen en ontslaan. Hierdoor zijn de aandeelhouders niet meer sociaal verzekerd.

Zo ontstaan er  mogelijkheden om sociale verzekeringsplicht te ontlopen of juist te creëren. Let wel, een wijziging in ontslagmogelijkheden van bestuurders heeft juridische gevolgen die soms zwaarder wegen dan de voordelen van wel/niet sociaal verzekerd zijn. Informeer bij onze specialisten naar de mogelijkheden in uw situatie!            
Terug naar overzicht
Gebeld worden