De accountant naast de ondernemer

De jaarrekening, controles en andere administratieve werkzaamheden laat u over aan de accountant van Schipper. Dat is iemand die u vertrouwt, die u goed adviseert en waarmee u kunt sparren. 

Nieuw Handreiking BEX melkvee 2018

  • Geplaatst door Afdeling Communicatie
  • In de categorie Schipper Agro
  • Op 17 augustus 2018

Wilt u als melkveehouder in 2018 de excretie van u melkvee bepalen met behulp van de BEX. Dan gebruikt u hiervoor de nieuwe Handreiking bedrijfsspecifieke excretie melkvee 2018.

In de nieuwe BEX heeft u te maken met wijzigingen van:

Als melkveehouder is goed om te weten of u aan de voorwaarden voldoet om gebruik te mogen maken van de BEX. Daarom willen wij u attenderen op een tweetal wijzigingen in de voorwaarden:

1. In de melkveestapel (diercategorieën 100, 101 en 102) moet minstens 70% van de forfaitairefosfaatexcretie afkomstig zijn van melkkoeien (categorie 100). De berekeningsmethodiek in BEX is gebaseerd op een ‘normale’ verhouding tussen melkkoeien en bijbehorend jongvee (circa 0,6 stuks jongvee per melkkoe).

2. De handreiking is bedoeld om op bedrijfsniveau de excretie van stikstof en fosfaat te berekenen. Alle grond die daarvoor in gebruik zijn en waarvan vers gras, ruwvoeders of andere voeders worden geoogst, en aan het melkvee worden vervoederd, dienen in de berekeningswijze als zodanig te worden meegenomen. Zo dient natuurterrein met hoofdfunctie natuur, voor deze handreiking niet apart behandeld te worden. Het voer dat van deze grond komt, dient u niet als aanvoerpost maar als “aanleg” te noteren en het melkvee dat erop weidt, moet in de BEX worden opgenomen.

Terug naar overzicht