De accountant naast de ondernemer

De jaarrekening, controles en andere administratieve werkzaamheden laat u over aan de accountant van Schipper. Dat is iemand die u vertrouwt, die u goed adviseert en waarmee u kunt sparren. 

Nieuw GLB-budget: denkrichting bekend

  • Geplaatst door Afdeling Communicatie
  • In de categorie Schipper Agro
  • Op 31 mei 2018

Op 2 mei 2018 heeft de Europese Commissie het voorstel voor de Meerjarenbegroting EU bekend gemaakt. Hierin staat ook het voorstel voor het GLB-budget voor de periode 2021 t/m 2027. Het budget is nog niet definitief, maar geeft wel aan waar ‘Brussel’ naar toe wil. Wat zal dit voor u betekenen?

Meerjarig Financieel Kader
In de voorstellen voor het Meerjarig Financieel Kader (MFK) wordt het totale budget flink verhoogd. Dit ondanks dat Groot-Brittannië niet meer meedoet. Het extra budget is o.a. nodig voor grensbewaking, terreurbestrijding, immigratie en onderzoek en innovatie.

GLB-budget
Ondanks de verhoging van het totale budget wordt het GLB-budget, volgens de voorstellen, met circa 5% verlaagd. Het GLB-budget bestaat uit twee onderdelen:

Klimaatdoelstellingen
Van het GLB-budget moet 25% besteed worden aan klimaatdoelstellingen. Hiervoor wil ‘Brussel’ doelstellingen formuleren. De lidstaten mogen vervolgens keuzes maken om dit in te vullen. Wel moet het speelveld in de EU gelijk blijven.

Gevolgen voor u
Volgens Phil Hogan, Eurocommissaris landbouw, worden individuele bedrijven in Nederland met gemiddeld 3,9% gekort op de rechtstreekse betalingen (o.a. betalingsrechten). Echter, wil ‘Brussel’ een betere verdeling van het budget. Dit probeert men te bereiken door een maximum aan rechtstreekse betalingen te stellen van € 60.000 per bedrijf. Een aantal bedrijven wordt dus (veel) harder gekort dan andere bedrijven!

Klimaat en milieu
In plaats van het voldoen aan de vergroeningseisen moet u straks voldoen aan eisen op het gebied van klimaat en milieu. De exacte inhoud is nog niet bekend.

Het duurt nog wel even voordat het GLB-budget definitief wordt vastgesteld. Toch kunt u op basis van deze voorstellen een inschatting maken van de bedrijfstoeslag die u vanaf 2021 kunt verwachten.

Terug naar overzicht