De accountant naast de ondernemer

De jaarrekening, controles en andere administratieve werkzaamheden laat u over aan de accountant van Schipper. Dat is iemand die u vertrouwt, die u goed adviseert en waarmee u kunt sparren. 

Mogelijkheden met opgebouwde rechten

  • Geplaatst door Afdeling Communicatie
  • Op 21 september 2016

De dga heeft met betrekking tot de pensioenrechten die tot en met 2016 zijn opgebouwd drie opties:

Afstempelen

De balansvoorziening voor de pensioenrechten in de fiscale aangifte is (fors) lager dan de commerciële voorziening in de jaarrekening. Afstempelen houdt in dat de pensioenrechten worden verminderd, zodanig dat de voorziening in de jaarrekening uitkomt op de fiscale voorziening. Vervolgens moet afkoop of omzetting plaatsvinden (zie hierna). Deze afstempeling is onbelast voor de loon-, inkomsten en vennootschapsbelasting, als die plaatsvindt in 2017, 2018 of 2019. Vanaf 2020 gelden de oude regels weer. Dit kan overigens de eigen vermogenspositie van bv’s fors verbeteren wat ook op andere vlakken voordelen kan hebben.

Afkopen

Na afstempeling kan worden gekozen voor afkoop. De afkoopwaarde is gelijk aan de fiscale voorziening. Deze uitkering is belast voor de loon- en inkomstenbelasting. Er kan echter gebruik worden gemaakt van een korting, die wel afneemt naarmate de jaren vorderen. De korting is:

2017: 34,5%

2018: 25%

2019: 19,5%

De korting wordt berekend over de fiscale balanswaarde per 31 december 2015. De toename van de fiscale voorziening in 2016 en in 2017 tot aan het moment van afkoop, is dus voor 100% belast. Over het na aftrek van de korting resterende restant is loonbelasting verschuldigd. Deze moet ineens worden afgedragen aan de Belastingdienst.

Omzetten in de spaarvariant

In plaats van afkopen kan ook worden gekozen voor omzetten in de spaarvariant. Dit kan uitkomst bieden voor de dga die niet kan of wil afkopen, bijvoorbeeld vanwege een liquiditeitstekort. De fiscale voorziening wordt dan omgezet in een oudedagsreserve. Hiervan moet de dga later een 20-jarige lijfrente-uitkering bij de bv aankopen. Ook kan de oudedagsreserve worden afgestort bij een professionele verzekeraar. Gedurende de looptijd moet de oudedagsreserve worden opgerent met een wettelijk vast te stellen percentage. Verdere dotatie is niet toegestaan.

Laten bestaan als pensioenrechten

De dga die niet wil of kan afstempelen/afkopen/omzetten rest geen andere optie dan de rechten als pensioen laten bestaan. De voorziening moet dan nog jaarlijks actuarieel worden berekend (waardoor de voorziening zal blijven toenemen), maar nieuwe pensioenrechten mogen niet worden opgebouwd.

 

Terug naar overzicht