De accountant naast de ondernemer

De jaarrekening, controles en andere administratieve werkzaamheden laat u over aan de accountant van Schipper. Dat is iemand die u vertrouwt, die u goed adviseert en waarmee u kunt sparren. 

Is zeilen voor de btw altijd een sport?

 • Geplaatst door Afdeling Communicatie
 • In de categorie Schipper Fiscaal
 • Op 01 september 2017

Om sporten te bevorderen, zijn de diensten van sportorganisaties aan de leden vrijgesteld van btw en is op het gelegenheid geven tot sporten en baden het lage tarief van toepassing. Maar is zeilen altijd aan te merken als sport en zijn daarmee alle diensten die ermee verband houden ook vrijgesteld dan wel onderworpen aan het lage tarief? Deze vraag kwam onlangs aan de orde voor het gerechtshof in Amsterdam. Volgens de rechter moet er een onderscheid gemaakt worden tussen sportief en recreatief zeilen.

Wanneer is zeilen sport?
Volgens de rechter is dit het geval als aan twee eisen wordt voldaan. Daarvoor moet de zeilboot op grond van zijn objectieve kenmerken geschikt zijn voor sportbeoefening en daarvoor in hoofdzaak worden gebruikt. Ook is van belang dat we onder sport een actieve inspanning van lichaam en/of geest met het doel om het lichamelijk en/of geestelijk welzijn te verbeteren verstaan, waarbij de activiteit aan de hand van spelregels wordt bedreven. Ook onderricht en training in het kader van een sportieve activiteit kunnen hier onder vallen.

Verhuur jachthaven
In de betreffende zaak ging het om de verhuur van ligplaatsen in een jachthaven. De uitbater ervan wilde over de verhuurgelden het lage btw-tarief berekenen, maar vond de rechter op zijn weg.

Let op!
Het lage tarief kan alleen worden toegepast als het zeilen op grond van bovengenoemde criteria als sportbeoefening geldt. Bovendien moet bewezen worden dat vanuit de jachthaven de sportbeoefening plaatsvindt, zodat deze aangemerkt kan worden als sportaccommodatie. Dit lukte de verhuurder niet en dus was het hoge btw-tarief van toepassing.

Terug naar overzicht

Nieuws

 • 15 feb

  Voorwaarde voor het opgeven van diercategorie 120

  Er zijn fosfaatrechten nodig voor dieren die vallen onder de defini...

  Lees verder
 • 12 feb

  Opschorting handhaving Wet DBA verlengd tot 1 januar...

  De opschorting van de handhaving van de Wet deregulering beoordelin...

  Lees verder
 • 09 feb

  Vanaf 2019 een beter inzicht in uw pensioen

  Weet u wat u straks aan pensioen ontvangt? Pensioenuitvoerders comm...

  Lees verder
 • Meer nieuws