De accountant naast de ondernemer

De jaarrekening, controles en andere administratieve werkzaamheden laat u over aan de accountant van Schipper. Dat is iemand die u vertrouwt, die u goed adviseert en waarmee u kunt sparren. 

Investeringen in energie glastuinbouw

  • Geplaatst door Afdeling Communicatie
  • In de categorie Schipper Fiscaal
  • Op 27 maart 2019

Zit u te denken om te gaan investeren in energie-efficiëntie?  U kunt uw subsidie aanvragen van 1 april tot en met 26 april 2019 17.00 uur. Met de subsidie is het mogelijk om energiebesparende maatregelen te nemen voor glastuinbouwbedrijven en samenwerkingsverbanden van glastuinbouwers.

De officiële naam van de subsidie is Energie-efficiëntie en hernieuwbare energie glastuinbouw (EHG) 2019. Er is een budget beschikbaar van € 6,9 miljoen voor deze subsidie.

   

Subsidie
U ontvangt subsidie voor de gemaakte kosten (excl. btw) van de koop van nieuwe machines en apparatuur en de installatie hiervan. U ontvangt een maximale vergoeding van 25% van de gemaakte kosten die onder de subsidie vallen. Het subsidiebedrag is per aanvraag minimaal € 5.000. De maximale subsidie per investering staat in de tabel hieronder.

Investering Maximale subsidiebedrag* Kosten die onder de subsidie vallen zijn maximaal**
Tweede energiescherm € 150.000 € 6 of € 7 per m2 **
Aansluiting warmtenetwerk of -cluster € 150.000 -
Aansluiting biogas- of kooldioxidenetwerk of -cluster € 50.000 -
Luchtbehandelingssysteem € 187.500 € 15 per m2

* Dit zijn de bedragen per aanvrager. Elke aanvrager in een samenwerkingsverband kan dit bedrag krijgen.
** Bij een geïnstalleerd kasoppervlak groter dan 4 hectare is dit maximaal € 6/m2. Bij een geïnstalleerd kasoppervlak van 4 hectare of minder is dit maximaal € 7/m2.

Geen subsidie voor een aantal investeringen
Wanneer u onderstaande investering doorvoert ontvangt u geen subsidie:

Subsidie aanvragen
U kunt van 1 april tot en met 26 april 2019 17.00 uur uw aanvraag indienen.

Voorwaarden van de subsidie
Zoals voor elke subsidie aanvraag zijn er een aantal voorwaarden:

   ​

Voor een tweede energiescherm
Voor de subsidie voor een tweede energiescherm gelden de volgende extra voorwaarden:

Overeenkomst met de leverancier
U stuurt een overeenkomst mee van de leverancier waar u de investering heeft aangeschaft. De overeenkomst moet voldoen aan de volgende voorwaarden:

Is de installateur via een holding verbonden met uw onderneming? Dan kunt u alleen subsidie krijgen voor de kosten van de installateur, dus zonder de berekening van winstopslagen.

Heeft u nog vragen of wilt u advies over de subsidieregeling? Neem dan contact op met uw Schipper adviseur.

Terug naar overzicht