De accountant naast de ondernemer

De jaarrekening, controles en andere administratieve werkzaamheden laat u over aan de accountant van Schipper. Dat is iemand die u vertrouwt, die u goed adviseert en waarmee u kunt sparren. 

Hoeveel zicht heeft u op uw liquiditeitspositie?

  • Geplaatst door Afdeling Communicatie
  • In de categorie Schipper Agro
  • Op 17 augustus 2018

Herkent u één of meerder van de volgende onderwerpen? Gaat de oogst mee of tegenvallen. Hoe en wanneer betaal ik mijn loonwerker? De beregeningskosten lopen soms op tot honderden euro’s per ha. Moet ik nog voer bijkopen? Heb ik nog een belastingaanslag over 2017 te betalen of moet ik nog investeren in fosfaatrechten? Allemaal bepalende factoren die van invloed zijn op uw liquiditeitspositie.

Een liquiditeitsbegroting
Een liquiditeitsbegroting geeft u als ondernemer meer inzicht in uw geldstromen. Daarmee voorkomt u dat u ineens voor een tekort aan liquide middelen komt te staan. Met een liquiditeitsbegroting werkt u vanuit een plan, dit geeft rust binnen uw bedrijf en zorgt ervoor dat u snel kunt schakelen bij dreigende liquiditeitsproblemen.

Verwacht u een liquiditeitstekort in de komende periode? Dan is het verkrijgen van meer inzicht de eerste stap. Schipper Accountants kan een liquiditeitsbegroting voor u opstellen, maar ook kunnen wij u ondersteunen bij het opstellen van uw eigen begroting.

Inzicht in uw huidige situatie
Om inzicht te krijgen in uw huidige situatie heeft Schipper Accountants een overzichtelijk online portaal: Visionplanner, waarin u “live” mee kunt kijken in uw verwerkte boekhouding. Dit geeft inzicht in uw huidige resultaten, èn kunt u tot op grootboekkaart de posten doorgronden.

Zorg dat u grip houdt op uw eigen bedrijf en centen, door met kennis en inzicht te anticiperen op een periode met een krappe liquide positie!

 

 

 

 

 

 

Terug naar overzicht