De accountant naast de ondernemer

De jaarrekening, controles en andere administratieve werkzaamheden laat u over aan de accountant van Schipper. Dat is iemand die u vertrouwt, die u goed adviseert en waarmee u kunt sparren. 

Herbeschikking zelfzuivelaars?

  • Geplaatst door Afdeling Communicatie
  • In de categorie Schipper Agro
  • Op 31 mei 2018

Bent u een zelfzuivelaar? En verzuivelt u minimaal 50% van de geproduceerde melk? Dan moet u voor de ‘Meststoffenwet’ o.a. rekenen met een standaardproductie van 7.500 kg melk per koe. RVO heeft aangegeven dat deze standaard melkproductie ook bepalend is bij uw fosfaatrechten.

Standaardnorm fosfaatrechten
Bij de standaardproductie van 7.500 kg melk hoort een fosfaatproductie van 39,1 kg fosfaat. Deze fosfaatnorm moet, volgens RVO, gehanteerd worden bij zowel de toekenning als de benutting van fosfaatrechten.

Werkelijke productie 2015?
Is uw fosfaatbeschikking gebaseerd op de werkelijke productie in 2015? Dan is het mogelijk dat u een herbeschikking fosfaatrechten ontvangt. Het aantal toe te kennen fosfaatrechten zal dan vaak naar beneden worden bijgesteld. Dit kan echter voor problemen zorgen als u besluit te stoppen met zelf verzuivelen. RVO heeft voor dit probleem nog geen oplossing aangedragen.

Ontvangt u een herbeschikking en bent u hier niet mee eens? Dien dan een bezwaarschrift in. Uw adviseur kan u hierbij ondersteunen.

 

Terug naar overzicht