De accountant naast de ondernemer

De jaarrekening, controles en andere administratieve werkzaamheden laat u over aan de accountant van Schipper. Dat is iemand die u vertrouwt, die u goed adviseert en waarmee u kunt sparren. 

Geen verplichte verzekering zelfstandigen

  • Geplaatst door Afdeling Communicatie
  • In de categorie Schipper Fiscaal
  • Op 05 oktober 2015

De aflopen periode is in politiek Den Haag veel gesproken over de positie van ZZP’ers. Dit betrof dan met name de vraag of ZZP’ers zichzelf verplicht zouden moeten verzekeren tegen arbeidsongeschiktheid. 

Op 2 juli jl. is het uiteindelijke standpunt naar buiten gebracht. De belangrijkste twee uitkomsten zijn:

-    ZZP’ers worden niet verplicht zich (collectief) tegen arbeidsongeschiktheid te verzekeren
-    De zelfstandigenaftrek blijft (vooralsnog?) in de huidige vorm bestaan

Er verandert kortom niet veel. Desalniettemin is het kabinet van mening dat vanwege de steeds groeiende omvang van de ZZP-populatie er veel aandacht voor die groep moet zijn. Enerzijds in het kader van de arbeidsmarkt, anderzijds moet worden voorkomen dat personen vanwege de (fiscale) voordelen zichzelf ZZP’er noemen, terwijl men dat in feite niet is. De aanpak van schijnzelfstandigheid is een belangrijk speerpunt van het kabinet. In dat kader is ook de inwerkingtreding van de Wet Deregulering Arbeidsrelaties per 01-01-2016 voorzien (wetsvoorstel ligt thans nog bij de Eerste Kamer). Met deze wet wordt de Verklaring ArbeidsRelaties (VAR) vervangen door vooraf door de Belastingdienst goedgekeurde modelovereenkomsten, waarmee opdrachtgever en –nemer vooraf zekerheid kunnen verkrijgen over de tussen hen geldende regels. 

Wilt u meer weten over dit onderwerp, dan kunt u meer lezen in de Kamerbrief kabinetsreactie IBO ZZP.

Terug naar overzicht
Gebeld worden