De accountant naast de ondernemer

De jaarrekening, controles en andere administratieve werkzaamheden laat u over aan de accountant van Schipper. Dat is iemand die u vertrouwt, die u goed adviseert en waarmee u kunt sparren. 

Fosfaatbank voor grondgebonden bedrijf

  • Geplaatst door Afdeling Communicatie
  • In de categorie Schipper Agro
  • Op 24 oktober 2018

Rond deze tijd wordt de regeling t.a.v. de ‘fosfaatbank’ definitief vastgesteld. Grondgebonden bedrijven kunnen hiermee een ontheffing krijgen om meer dieren te houden dan het aantal fosfaatrechten van het bedrijf. De ontheffing die in 2018 wordt aangevraagd start vanaf 2019. De ontheffing geldt steeds voor vijf jaar.

Grondgebonden
U kunt een aanvraag indienen als uw ‘productieruimte’ in het jaar van aanvraag groter is dan nul. Uw productieruimte is de fosfaatruimte (15 mei) minus het aantal fosfaatrechten op 1 september. Voor de volgende jaren telt een eerder verkregen ontheffing ook mee. Veel bedrijven zullen aan deze voorwaarde kunnen voldoen.

Natuurterrein
De fosfaatruimte op natuurterrein telt hierbij ook mee. Natuurterrein dat als grasland wordt gebruikt, telt mee voor 70 kg fosfaat per ha. Voor overig natuurterrein (ook bouwland) geldt een norm van 20 kg/ha.

Loting en Jonge landbouwers
Het aantal aanvragen zal (veel) hoger zijn dan de beschikbare ruimte vanuit de fosfaatbank. In dat geval worden de ontheffingen vrijgegeven na loting. Bij de loting maken Jonge landbouwers tweemaal zoveel kans dan overige landbouwers.

Definitie Jonge landbouwer
De definitie van een Jonge landbouwer is vergelijkbaar met de definitie binnen het GLB. Zie hiervoor het artikel in deze editie over de subsidie Jonge landbouwers.

Ontheffing voor 5 jaar
De ontheffing geldt voor vijf jaar. In deze periode mag u geen fosfaatrechten verkopen of (ver)leasen. Ook moet u in de gehele periode grondgebonden blijven. Uw ontheffing (in kilogram fosfaat) telt hierbij mee. Bent u Jonge landbouwer? Dan moet u aan de voorwaarden van Jonge landbouwer blijven voldoen.

Aanvragen
De fosfaatbank wordt ieder jaar opengesteld. Op het moment van schrijven was nog niet bekend wanneer de fosfaatbank dit jaar wordt opengesteld.

 

^ UPDATE 13-11-2018
Door de overheid is besloten de fosfaatbank pas in 2019 open te stellen. De exacte datum is nog niet bekend. Minister Schouten heeft aangegeven dat dit pas op zijn vroegst medio 2019 zal plaatsvinden.

 

Terug naar overzicht