De accountant naast de ondernemer

De jaarrekening, controles en andere administratieve werkzaamheden laat u over aan de accountant van Schipper. Dat is iemand die u vertrouwt, die u goed adviseert en waarmee u kunt sparren. 

Extern verzekerd pensioen naar eigen beheer alleen nog in 2016

  • Geplaatst door Afdeling Communicatie
  • Op 21 september 2016

Dga’s die op dit moment hun pensioen geheel of gedeeltelijk extern hebben verzekerd, kunnen dat pensioen mogelijk onder voorwaarden overhevelen naar eigen beheer. Die mogelijkheid lijkt te komen vervallen per 1 januari 2017.

Indien de dga dat nog wil realiseren, lijkt het raadzaam dat proces nog in 2016 af te ronden. De ervaring leert echter dat verzekeraars hier ruim de tijd voor nodig hebben. Haast lijkt daarbij dus geboden. Overigens mag het in 2016 (of eerder) naar eigen beheer overgehevelde pensioen ook worden afgestempeld en afgekocht. Voor zover die overheveling in 2016 heeft plaatsgevonden, is de kortingsregeling niet van toepassing. Dat pensioen stond immers niet op de balans per 31 december 2015.

 

Terug naar overzicht