De accountant naast de ondernemer

De jaarrekening, controles en andere administratieve werkzaamheden laat u over aan de accountant van Schipper. Dat is iemand die u vertrouwt, die u goed adviseert en waarmee u kunt sparren. 

De toekomst van pensioen in eigen beheer

  • Geplaatst door Afdeling Communicatie
  • In de categorie Schipper Pensioen
  • Op 18 september 2015

De huidige wetgeving is complex en de waardering van de pensioenverplichting is bijna hogere wiskunde. Door de lage rekenrente werkt pensioen in eigen beheer belemmerend als de dga dividenduitkeringen wil doen. In een brief aan de Tweede Kamer zijn twee alternatieven uitgewerkt voor pensioen in eigen beheer.

De oudedagsbestemmingsreserve
De oudedagsbestemmingsreserve (OBR) lijkt op de oudedagsreserve voor zelfstandig ondernemers. Bij een OBR wordt jaarlijks een bedrag ten laste van de winst gereserveerd. De hoogte hiervan is gemaximeerd, maar de vennootschap kan zelf kiezen of en hoeveel jaarlijks wordt gereserveerd. Op de pensioendatum kan de OBR worden gebruikt voor de aankoop van een lijfrente, die ook door de eigen B.V. mag worden uitgevoerd. Totdat de reserve wordt omgezet in een lijfrente, zijn er geen juridisch afdwingbare rechten voor de dga of zijn partner.

Oudedagssparen in eigen beheer
Ook bij oudedagssparen in eigen beheer kan de dga elk jaar kiezen of, en zo ja, hoeveel wordt gespaard tot het voor hem geldende maximum. Op pensioendatum wordt de spaarpot aangewend voor de aankoop van een lijfrente. In deze variant is er in de opbouwfase een juridisch afdwingbaar recht. Dit betekent onder meer dat bij scheiding de spaarpot mogelijk moet worden gedeeld met de partner.

Overgangsrecht
Van groot belang is hoe wordt omgegaan met de bestaande aanspraken op pensioen in eigen beheer. In de brief wordt voor beide varianten overgangsrecht voorgesteld, waarbij de dga kan kiezen tussen handhaving van de bestaande situatie of omzetting naar het nieuwe systeem. Bij omzetting naar de OBR of het oudedagssparen mag de fiscale voorziening als uitgangspunt worden genomen. Dan verdampt dus een deel van het pensioen. Bovengenoemd hervormingsvoorstel kan vervallen als de Tweede Kamer het pensioen in eigen beheer volledig afschaft. Dat wordt binnenkort duidelijk in de Kamerdebatten.

 
Terug naar overzicht
Gebeld worden