De accountant naast de ondernemer

De jaarrekening, controles en andere administratieve werkzaamheden laat u over aan de accountant van Schipper. Dat is iemand die u vertrouwt, die u goed adviseert en waarmee u kunt sparren. 

Bandbreedtes mest geven richting

  • Geplaatst door Afdeling Communicatie
  • In de categorie Schipper Agro
  • Op 23 oktober 2018

In het kader van het sectorale ‘Plan van aanpak mestfraude’ heeft Cumela, in samenwerking met enkele sectorpartners, een tabel met acceptabele gehalten voor diverse mestsoorten opgesteld. Deze tabel kunt u gebruiken om te bepalen of er sprake is van onwaarschijnlijke mestanalyses.

Enkele voorbeelden
In tabel 1 vindt u van enkele mestsoorten voor fosfaat de forfaitaire waarden en de minimale en maximale ‘acceptabele’ waarden.  Deze bandbreedtes zijn voor zowel fosfaat als stikstof vastgesteld voor meerdere mestsoorten. Vraag uw adviseur om de volledige tabel.

De bandbreedtes hebben geen wettelijke status. Maar u kunt ze wel gebruiken bij de beoordeling van ‘extreme’ mestanalyses.

Tabel 1. Bandbreedtes fosfaat voor enkele mestsoorten

Mestsoort

Code

Kg fosfaat per ton

 

 

Minimaal

Forfaitair

Maximaal

Rundvee drijfmest

14

0,9

1,5

2,1

Koek na mestscheiding - Ru

13

2,0

9,8

6,0

Vleesvarkens drijfmest

50

0,5

3,8

9,0

Koek na mestscheiding - Va

43

11,0

21,4

20,0


Heeft u te maken met extreme mestanalyses en liggen de gehalten buiten de brandbreedtes? Dan is het belangrijk om na te gaan of hiervoor een verklaring te vinden is.

 

 

 

 

 

Terug naar overzicht