De accountant naast de ondernemer

De jaarrekening, controles en andere administratieve werkzaamheden laat u over aan de accountant van Schipper. Dat is iemand die u vertrouwt, die u goed adviseert en waarmee u kunt sparren. 

Als werkgever aansprakelijk voor de burn-out van uw werknemer?

 • Geplaatst door Afdeling Communicatie
 • In de categorie Schipper Personeel & Organisatie
 • Op 01 juni 2018

Burn-outs komen steeds vaker voor, één op de zeven werknemers schijnt aan burn-outklachten te lijden. Maar wat zijn uw plichten als werkgever en draagt u eigenlijk een verantwoordelijkheid voor de schade die een werknemer meent te lijden?

U bent als werkgever op grond van artikel 7:658 BW verplicht om maatregelen te treffen die moeten voorkomen dat de werknemer schade lijdt door het uitoefenen van zijn werkzaamheden. Door deze zorgplicht dienen de arbeidsomstandigheden en arbeidstijden conform de wetgeving te worden nageleefd. Dit betekent bijvoorbeeld ook dat de werkplek van de werknemer in orde moet zijn, denk dan aan het beschikbaar stellen van materialen en gereedschap.

Voldoet u als werkgever niet aan uw zorgplicht, dan bent u als werkgever aansprakelijk voor een burn-out en alle geleden schade. Volgens de Arbowetgeving is een burn-out een beroepsziekte. 

Dit houdt in dat de aandoeningen van een burn-out direct veroorzaakt worden door bepaalde omstandigheden op de werkvloer. Vaak zijn dit psychische klanten maar soms zijn er ook lichamelijke klachten welke ontstaan door een combinatie van persoonlijke- en werk gerelateerde factoren.

De werkgever is verplicht vanuit de Wet Verbetering Poortwachter om een plan van aanpak op te stellen waar zowel werkgever als werknemer achterstaan. Soms kan een burn-out bijvoorbeeld leiden tot een overstap binnen het bedrijf naar een andere functie of zelfs tot ontslag. Het is daarom van groot belang voor werkgevers om een preventief verzuimbeleid te hanteren om uitval ten gevolge van een burn-out te voorkomen. Als u kunt aantonen dat binnen uw organisatie een consistent beleid wordt gevoerd en er voldoende aandacht is voor de werknemer en zijn takenpakket, dan voorkomt u niet alleen een eventuele aansprakelijkstelling (lees: het moeten betalen van een schadevergoeding), maar hopelijk ook een opgebrande werknemer. Ook in dit kader geldt: voorkomen is beter dan genezen!

 

Terug naar overzicht

Nieuws

 • 17 jan

  Belastingvrij schenken in 2019

  Wilt u in 2019 uw kind of kleinkind een extraatje geven? Ook in het...

  Lees verder
 • 10 jan

  Top 5 wijzigingen 2019 voor de werkgever

  Per 1 januari 2019 zijn weer tal van loongerelateerde cijfers en we...

  Lees verder
 • 27 dec

  Europees innovatieprogramma Eurostars

  Eurostars, het Europees innovatieprogramma, helpt MKB-bedrijven om ...

  Lees verder
 • Meer nieuws