De accountant naast de ondernemer

De jaarrekening, controles en andere administratieve werkzaamheden laat u over aan de accountant van Schipper. Dat is iemand die u vertrouwt, die u goed adviseert en waarmee u kunt sparren. 

Agro nieuws - Vroegere zaaidatum EA-vanggewas

  • Geplaatst door Kitty van Aken
  • In de categorie Schipper Agro
  • Op 17 augustus 2015

Vult u uw vergroeningseisen in door de teelt van EA-vanggewassen? Dan moest u dit opgeven bij uw Gecombineerde Opgave (GO). Hierbij moest u ook de geplande zaaidatum opgeven. Vaak is de standaarddatum van 30 september gebruikt. Is het vanggewas eerder ingezaaid? Het kan dan nuttig zijn om uw zaaidatum in de GO alsnog aan te passen.

Teeltperiode 10 weken

Een EA-vanggewas moet minimaal 10 weken worden geteeld. RVO controleert dit op basis van de opgegeven zaaidatum in de GO. Binnen 10 weken na deze datum mag u het perceel niet bewerken of oogsten. Bij de standaarddatum van 30 september moet u daarom tot 10 december wachten met ploegen of beweiden.

Opgegeven zaaidatum telt

Ligt de werkelijke zaaidatum eerder dan de opgegeven zaaidatum dan kunt u deze nieuwe datum doorgeven aan RVO. Uw 10 weken termijn is dan eerder beëindigd. Dit is vooral van belang als in het najaar nog werkzaamheden op het land moeten worden uitgevoerd, of als het perceel wordt beweid. Geeft u de vroegere zaaidatum niet door, dan gaat RVO bij controle uit van de bij de GO opgegeven datum, ondanks dat u eerder hebt gezaaid. 

Doorgeven gewijzigde zaaidatum

Uw zaaidatum kunt u t/m 31 augustus wijzigen door de GO opnieuw digitaal in te dienen. Vanaf 1 september kunt u de gewijzigde zaaidatum alleen nog schriftelijk doorgeven aan RVO. Hiervoor moet u een kopie van het voorblad van het hoofdformulier en de gewijzigde pagina’s opsturen. Het doorgeven van een gewijzigde zaaidatum leidt niet tot een korting op de bedrijfstoeslag.

Geef een vroegere zaaidatum door aan RVO. Zeker als u na de teeltperiode van 10 weken het perceel wilt bewerken of beweiden. Geeft u de wijziging door na 1 september, neem dan contact met ons op voor het correct insturen van de gegevens.

Terug naar overzicht
Gebeld worden