De accountant naast de ondernemer

De jaarrekening, controles en andere administratieve werkzaamheden laat u over aan de accountant van Schipper. Dat is iemand die u vertrouwt, die u goed adviseert en waarmee u kunt sparren. 

Agro nieuws - Natuurterrein en mestverwerking

  • Geplaatst door Kitty van Aken
  • In de categorie Schipper Agro
  • Op 17 augustus 2015

Natuurterreinen zijn een bijzonder fenomeen in de mestwetgeving. Zo tellen ze niet mee bij de plaatsingsruimte voor de gebruiksnormen. Voor het bepalen van uw mestverwerkingsplicht telt de plaatsingsruimte op deze natuurterreinen wel weer mee. Ook moet u dan rekening houden met de mestproductie van uitgeschaarde dieren naar natuurterrein.

Bedrijfsoverschot

Voor het bepalen van uw mestverwerkingsplicht is o.a. het bedrijfsoverschot fosfaat van belang. Dit bedrijfsoverschot wordt berekend op basis van de fosfaatproductie en de fosfaatruimte. Heeft u natuurterrein in gebruik? Hoe moet u dit dan bepalen? 

Fosfaatruimte

De fosfaatruimte van natuurterrein is in dit kader maximaal de kilogrammen fosfaat per ha die in het beheersregime staat vermeld. Is hierin geen kg fosfaat/ha vermeld, dan geldt de norm van 70 kg fosfaat/ha. Aangezien vaak een maximale veebezetting (gve/ha) is toegestaan of een hoeveelheid vaste mest (ton/ha), geldt meestal deze norm van 70 kg fosfaat/ha. 

Fosfaatproductie

De fosfaatproductie van uitgeschaarde dieren naar uw natuurterrein telt wel mee bij de totale fosfaatproductie van uw bedrijf. Voor het gemiddeld aantal dieren is de I&R-registratie hierbij leidend. 

Houd bij de berekening van de verwerkingsplicht rekening met het natuurterrein dat u in gebruik heeft en de dieren die u hierop uitschaart. Indien nodig kunnen wij u hierbij van dienst zijn.

 

Terug naar overzicht
Gebeld worden