De accountant naast de ondernemer

De jaarrekening, controles en andere administratieve werkzaamheden laat u over aan de accountant van Schipper. Dat is iemand die u vertrouwt, die u goed adviseert en waarmee u kunt sparren. 

Afschaffen landbouwregeling in de btw 2018

  • Geplaatst door Afdeling Communicatie
  • In de categorie Schipper Agro
  • Op 03 oktober 2017

Land- en tuinbouwers, bosbouwers en veehouders gaan per 1 januari 2018 btw betalen over al hun goederen en diensten. Op die datum vervalt de btw-landbouwregeling. Daartegenover staat dat landbouwers de btw kunnen terugvragen op hun inkopen van goederen en diensten. Het motief voor deze maatregel is -volgens het ministerie- dat door de modernisering van de landbouwsector, landbouwers niet wezenlijk meer verschillen van andere ondernemers. Ook vervalt op 1 januari 2018 het verlaagde btw-tarief voor een aantal producten dat vooral aan landbouwers worden geleverd.

Vanaf 1 januari 2018 worden land- en tuinbouwers, bosbouwers en veehouders verplicht btw af te dragen over al hun goederen en diensten. De afschaffing van de landbouwregeling raakt de land- en tuinbouwers, bosbouwers en veehouders die nu nog niet geopteerd hebben voor btw-heffing. Er moeten facturen met btw worden opgemaakt, een btw-boekhouding worden gevoerd en btw-aangifte worden gedaan. Afhankelijk van de hoogte van de af te dragen btw kan mogelijk de kleine ondernemersregeling worden toegepast en kan aan de Belastingdienst ontheffing van administratieve verplichtingen worden gevraagd.

Let op!:

Tip: breng in kaart welke investeringen er de afgelopen jaren gedaan zijn.

Voorbeeld met betrekking tot een roerend goed bij boekjaar van 1 mei - 30 april
Op 1 juli 2016 schaft een landbouwer een landbouwwerktuig aan en neemt dit direct in gebruik. Het betreft een roerend investeringsgoed. De landbouwer maakt gebruik van de landbouwregeling. Het boekjaar loopt van 1 mei tot en met 30 april. Prijs van het landbouwwerktuig is: € 36.300 (inclusief € 6.300 aan btw).

Uitwerking: Totaal aan btw in rekening gebracht: € 6.300. De herzieningsperiode loopt tot en met april 2021 (vier boekjaren na het jaar van ingebruikname). De resterende herzieningsperiode op 1 januari 2018 bedraagt drie jaren en vier maanden. Btw toe te rekenen aan elk van de vijf boekjaren: € 1.260. Alsnog in aftrek te brengen in het eerste belastingtijdvak van 2018: € 4.200 (3 4/12 x € 1.260).

Actiepunten voor agrariërs en veehandelaren:

Actiepunten voor loonwerkers:

De agrarische diensten die worden verricht in 2017 worden nog gefactureerd met 6% btw. Deze btw kan door de agrariër niet in aftrek worden gebracht. Voor zover de diensten vanaf 1 januari 2018 worden verricht, is de dienst belast met 21% btw. Deze hogere btw kan door de afnemer wel worden teruggevraagd.

Daarbij is van belang wanneer de dienst is voltooid; het regime op dat tijdstip is leidend voor de btw. Bij doorlopende diensten zal een splitsing dienen te worden gemaakt tussen de periode tot 1 januari 2018 (6%) en de periode daarna (21%).

Ten slotte: Het voorgaande is alleen nog een wetsvoorstel maar de stellige verwachting is dat het wel wordt aangenomen!

 

Terug naar overzicht