De accountant naast de ondernemer

De jaarrekening, controles en andere administratieve werkzaamheden laat u over aan de accountant van Schipper. Dat is iemand die u vertrouwt, die u goed adviseert en waarmee u kunt sparren. 

Aanpassingen Belastingplan 2018

 • Geplaatst door Afdeling Communicatie
 • In de categorie Schipper Fiscaal
 • Op 06 november 2017

Enkele weken geleden zag het regeerakkoord van het kabinet Rutte-III het licht. Na installering van het nieuwe kabinet kent men een vliegende start op wetgevingsgebied. Zoals al was aangekondigd zou een aantal maatregelen uit het regeerakkoord al worden verwerkt als aanpassing op het Belastingplan 2018 dat op Prinsjesdag werd gepresenteerd. Op vrijdag 3 november jl. zijn de exacte wijzigingen bekend geworden en die kunnen aanzienlijke gevolgen hebben.

Belastingheffing box 3
Twee belangrijke wijzigingen in box 3. Allereerst wordt het heffingsvrij vermogen verhoogd tot € 30.000 (€ 60.000 voor partners). Ten tweede wordt het veronderstelde rendement vanaf 2018 verlaagd.

Tot en met 2016 vond belastingheffing in box 3 plaats over een verondersteld rendement van 4%, waarover dan een heffing van 30% plaatsvond (leidend tot de bekende 1,2%). Vanaf 2017 wordt gewerkt met drie schijven, met ieder een eigen verondersteld rendement. Door de aanpassingen wordt het veronderstelde rendement in de eerste twee schijven verlaagd. Het ziet er vanaf volgend jaar als volgt uit:

Alhoewel een hele verbetering, bedraagt de belastingheffing met 0,6% en 1,29% in de eerste twee schijven nog altijd fors meer dan het rendement dat u werkelijk behaalt. Bij een vermogen van enige omvang kan het derhalve nog steeds lonen om uw vermogen onder te brengen in een Spaargeld BV of Open Fonds voor Gemene Rekening (informeer hiervoor bij uw adviseur).

Uitbetaling heffingskorting
Uitgangspunt van de heffingskortingen is dat ieder persoonlijk de heffingskortingen alleen kan verzilveren door ze af te zetten tegen de zelf verschuldigde inkomensheffing. Uitzondering zijn de algemene heffingskorting, arbeidskorting en inkomensafhankelijke combinatiekorting. Die drie kortingen kunnen onder voorwaarden worden uitbetaald. De uitbetaling van de algemene heffingskorting wordt al een aantal jaar afgebouwd. In 2017 wordt nog 40% uitbetaald en vanaf 2023 helemaal niets meer.

In de wet wordt opgenomen dat vanaf 2019 ook de uitbetaling van de arbeidskorting en inkomensafhankelijke combinatiekorting wordt beperkt tot het uitbetalingspercentage van de algemene heffingskorting. Die zal in 2019 nog maar 26,67% bedragen. En daar waar de afbouw van de uitbetaling van de algemene heffingskorting niet geldt voor mensen die zijn geboren vóór 1963, gaat de afbouw van de andere twee heffingskortingen voor iedereen gelden. Een en ander is ongunstig voor mensen met een kleine baan, die wel recht hebben op de diverse kortingen maar die niet zelf kunnen verzilveren.

Ouderenkorting
De ouderenkorting kent thans twee bedragen. De hogere ouderenkorting van € 1.292 die geldt voor een AOW-gerechtigde die minder dan circa € 36.000 inkomen in box 1 heeft, en € 71 die geldt voor  AOW’ers met een hoger box 1-inkomen. Een en ander betekent dat bij 1 euro ‘te veel’ box 1-inkomen men direct terugvalt naar de lagere ouderenkorting.

Daarom wordt in de wet geregeld dat de afbouw vanaf de hoge korting geleidelijk wordt afgebouwd. De hoge ouderenkorting zou al worden verhoogd en wordt extra verhoogd met € 160 tot € 1.578 en die bouwt dan geleidelijk af naar nihil (waarmee de lage ouderenkorting de facto verdwijnt). Vanaf een box 1-inkomen van ongeveer € 47.000 bestaat dan helemaal geen recht meer op ouderenkorting.

Vennootschapsbelasting
Het was al aangekondigd en wordt nu in een wetsvoorstel gegoten. Het was de bedoeling om de eerste schijf in de vennootschapsbelasting (het ‘tariefsopstapje’) in drie stappen te verhogen tot € 350.000. In het licht van de aangekondigde tariefsverlagingen wordt de verlenging van de schijf nu teruggedraaid, waarmee die € 200.000 blijft. De verlaging van de tarieven is nog niet opgenomen in het huidige wetsvoorstel, maar zal naar verwachting stapsgewijs worden doorgevoerd vanaf 1 januari 2019.

Het effectieve tarief voor de innovatiebox bedraagt maximaal 5%. Dit wordt per 1 januari 2018 verhoogd tot 7%.

Terug naar overzicht

Uw contactpersoon

mr. S.A.J. (Sebastian) van Wijk RB
 • mr. S.A.J. (Sebastian) van Wijk RB
 • Manager belastingadvies
 • Escudostraat 37
 • 2991 XV Barendrecht
 • Tel: 010 48 00 155
 • Mobiel: 06 20 79 51 42
 • svanwijk@schippergroep.nl
Contact pagina

Nieuws

 • 19 okt

  Winactie rondvlucht Zundert!

  Begin oktober stond Schipper met een stand op de Groot Groen P...

  Lees verder
 • 30 aug

  Cursus Bedrijfsopvolging en ondernemerschap

  Een gedegen basis voor bedrijfsopvolgers.

  Lees verder
 • 17 aug

  Hoeveel zicht heeft u op uw liquiditeitspositie?

  Herkent u één of meerder van de volgende onderwerpen?...

  Lees verder
 • Meer nieuws