De accountant naast de ondernemer

De jaarrekening, controles en andere administratieve werkzaamheden laat u over aan de accountant van Schipper. Dat is iemand die u vertrouwt, die u goed adviseert en waarmee u kunt sparren. 

Nieuws

Abonnement Arbeidsrecht

- Zijn uw arbeidsovereenkomsten nog conform de wet? - Denkt u dat uw personeelsdocumenten gedateerd zijn? - Heeft u een juridische vraag en zoekt u snel een a...

Lees verder

Verkoopklaar of verkoopbaar?

Vrijwel dagelijks spreken ondernemers ons aan met vragen over de verkoop van hun onderneming. Wat is de waarde van mijn bedrijf? Wanneer kan ik mijn bedrijf het b...

Lees verder

Plattelandsontwikkelingsprogramma Zeeland ...

Het Europese Plattelandsontwikkelingsprogramma POP-3 geeft subsidie voor plattelandsontwikkeling. Het programma is bedoeld voor het stimuleren van milieuvrie...

Lees verder

Subsidiemogelijkheden voor scholing en ond...

Het is mogelijk om subsidie aan te vragen voor een advies- en opleidingstraject binnen het subsidieprogramma Excelleren in Brabant. Sinds kort kan er ook subsidie...

Lees verder

Opbouw pensioen van werknemers aanzienlijk...

In de nieuwsbrief van maart 2014 zijn wij al eerder kort ingegaan op het wetsvoorstel dat geldt vanaf 1 januari 2015. Dit wetsvoorstel is al door de Eerste Kamer ...

Lees verder

Terugvragen buitenlandse btw 2014 tot 30 s...

Verzoeken om een teruggaaf van de, in 2014 in een andere EU-lidstaat, betaalde btw kunnen nog tot en met 30 september 2015 worden ingediend via de speciale intern...

Lees verder