De accountant naast de ondernemer

De jaarrekening, controles en andere administratieve werkzaamheden laat u over aan de accountant van Schipper. Dat is iemand die u vertrouwt, die u goed adviseert en waarmee u kunt sparren. 

Nieuws

Subsidiemogelijkheden voor scholing en ond...

Het is mogelijk om subsidie aan te vragen voor een advies- en opleidingstraject binnen het subsidieprogramma Excelleren in Brabant. Sinds kort kan er ook subsidie...

Lees verder

Opbouw pensioen van werknemers aanzienlijk...

In de nieuwsbrief van maart 2014 zijn wij al eerder kort ingegaan op het wetsvoorstel dat geldt vanaf 1 januari 2015. Dit wetsvoorstel is al door de Eerste Kamer ...

Lees verder

Terugvragen buitenlandse btw 2014 tot 30 s...

Verzoeken om een teruggaaf van de, in 2014 in een andere EU-lidstaat, betaalde btw kunnen nog tot en met 30 september 2015 worden ingediend via de speciale intern...

Lees verder

Benut het verbeterpotentieel optimaal

Als ondernemer doet u waar u goed in bent: ondernemen. Uw (bedrijfs-)prestaties behouden of verbeteren, is iets waarmee u continue bezig bent. Dat is immers de ke...

Lees verder

Btw aftrekrecht holdings

Op 23 juli 2015 hebben wij het nieuws verspreid over de uitspraak van het Hof van Justitie (HvJ) inzake btw en holdings van 16 juli 2015. Onderstaand wordt v...

Lees verder

Bent u klaar voor het economisch herstel? ...

De groeiende economie biedt ondernemers nieuwe kansen en mogelijkheden. Is uw bedrijf klaar om te profiteren van het economisch herstel? Onze praktische scans bie...

Lees verder