De accountant naast de ondernemer

De jaarrekening, controles en andere administratieve werkzaamheden laat u over aan de accountant van Schipper. Dat is iemand die u vertrouwt, die u goed adviseert en waarmee u kunt sparren. 

Nieuws

Agro nieuws - Muizenschade en graslandvern...

Veel bedrijven met muizenschade in grasland zijn genoodzaakt het grasland opnieuw in te zaaien. Voorafgaand wordt het grasland vernietigd. Op klei- en veengrond i...

Lees verder

Ook opdrachtgever verantwoordelijk voor ju...

De Belastingdienst gaat meer aandacht schenken aan de rechtmatigheid van VAR-verklaringen. Met ingang van volgend jaar wordt een opdrachtgever medeverantwoordelij...

Lees verder

Agro nieuws - Vroegere zaaidatum EA-vangge...

Vult u uw vergroeningseisen in door de teelt van EA-vanggewassen? Dan moest u dit opgeven bij uw Gecombineerde Opgave (GO). Hierbij moest u ook de geplande zaaida...

Lees verder

Btw nieuwsbrief editie september

De btw nieuwsbrief editie september 2014 staat online! Klik hier om de nieuwsbrief in te zien.

Lees verder

Agro nieuws - Ruimte mestaanvoer akkerbouwer

Niet alle akkerbouwers maken maximaal gebruik van de gebruiksruimte (stikstof en fosfaat), die volgens de Meststoffenwet is toegestaan. In augustus mag onder voor...

Lees verder

Financiële tips voor als uw kind 18 jaar w...

Uw kind wordt 18 jaar en is dus voor de wet volwassen. Een aantal zaken zijn dan belangrijk en worden soms nog wel eens over het hoofd gezien:

Lees verder