De accountant naast de ondernemer

De jaarrekening, controles en andere administratieve werkzaamheden laat u over aan de accountant van Schipper. Dat is iemand die u vertrouwt, die u goed adviseert en waarmee u kunt sparren. 

Nieuws

Agro nieuws - Natuurterrein en mestverwerk...

Natuurterreinen zijn een bijzonder fenomeen in de mestwetgeving. Zo tellen ze niet mee bij de plaatsingsruimte voor de gebruiksnormen. Voor het bepalen van uw mes...

Lees verder

Verschillende auto's van de zaak in één ja...

Het is vaak onduidelijk hoe de bijtelling gezien moet worden als u in één jaar verschillende auto’s van de zaak heeft. Bijvoorbeeld als u in e...

Lees verder

VAR 2014 ook nog geldig begin 2015

In augustus van dit jaar verwacht Wiebes het wetsvoorstel over de medeverantwoordelijkheid van de opdrachtgever bij VAR-aanvragen aan de Tweede Kamer te kunnen st...

Lees verder

Agro nieuws - Muizenschade en graslandvern...

Veel bedrijven met muizenschade in grasland zijn genoodzaakt het grasland opnieuw in te zaaien. Voorafgaand wordt het grasland vernietigd. Op klei- en veengrond i...

Lees verder

Ook opdrachtgever verantwoordelijk voor ju...

De Belastingdienst gaat meer aandacht schenken aan de rechtmatigheid van VAR-verklaringen. Met ingang van volgend jaar wordt een opdrachtgever medeverantwoordelij...

Lees verder

Agro nieuws - Vroegere zaaidatum EA-vangge...

Vult u uw vergroeningseisen in door de teelt van EA-vanggewassen? Dan moest u dit opgeven bij uw Gecombineerde Opgave (GO). Hierbij moest u ook de geplande zaaida...

Lees verder