De accountant naast de ondernemer

De jaarrekening, controles en andere administratieve werkzaamheden laat u over aan de accountant van Schipper. Dat is iemand die u vertrouwt, die u goed adviseert en waarmee u kunt sparren. 

Nieuws

Hoeveel zicht heeft u op uw liquiditeitspo...

Herkent u één of meerder van de volgende onderwerpen? Gaat de oogst mee of tegenvallen. Hoe en wanneer betaal ik mijn loonwerker? De beregeningskost...

Lees verder

Nieuw Handreiking BEX melkvee 2018

Wilt u als melkveehouder in 2018 de excretie van u melkvee bepalen met behulp van de BEX. Dan gebruikt u hiervoor de nieuwe Handreiking bedrijfsspecifieke excreti...

Lees verder

Beleidsregel fosfaatrechten jongvee

In de beleidsregel is opgenomen dat voor jongvee dat gehouden wordt buiten de melkveehouderij alleen fosfaatrechten nodig zijn als het jongvee bestemd is om zoogk...

Lees verder

2021: minder steun, meer eisen

Onlangs zijn de conceptvoorstellen voor het nieuwe GLB vanaf 2021 bekend gemaakt. De regeling is nog niet definitief. Ook moet Nederland nog diverse keuzes maken....

Lees verder

Geur bepaalt sanering en uitgifte

Heeft u een varkensbedrijf? Dan kunt u mogelijk fosfaatrechten aankopen tegen een gereduceerd tarief. Of u kunt, als u (gedeeltelijk) wilt stoppen met uw varkenst...

Lees verder

Kiezen voor vrijstelling zoogkoeien?

Heeft u een zoogkoeienbedrijf? Dan kunt u voor uw jongvee in aanmerking komen voor de vrijstelling fosfaatrechten. U moet dan wel uw toegekende fosfaatrechten inl...

Lees verder