De accountant naast de ondernemer

De jaarrekening, controles en andere administratieve werkzaamheden laat u over aan de accountant van Schipper. Dat is iemand die u vertrouwt, die u goed adviseert en waarmee u kunt sparren. 

Nieuws

Ook meerderheid Eerste Kamer is voor Belas...

De Tweede Kamer heeft al ingestemd met het Belastingplan 2016, maar lang was het onzeker of de Eerste Kamer dat ook zou doen. In overleg wordt het wetsvoorstel nu...

Lees verder

AGRO - Heffing diergezondheidsfonds

Bestrijding van dierziektes bij varkens-, pluim- en rundvee wordt in 2015 nog betaald uit de reserves van de productschappen.

Lees verder

AGRO - Vaststelling waarde betalingsrechten

Waarde betalingsrechten wordt op individueel niveau vastgesteld voor elk jaar in de periode 2015 tot en met 2019.

Lees verder

AGRO - Voorwaarden overdracht betalingsrec...

Regels voor de overdracht van betalingsrechten wijken af van de regels voor de overdracht van toeslagrechten.

Lees verder

AGRO - Betaalschema GLB 2015

Betalingen lopen vertraging op ten opzichte van voorgaande jaren.

Lees verder

AGRO - Vordering aanwijzing medepachter to...

Bijzondere omstandigheden mogen betrokken worden in het oordeel over de geschiktheid van de medepachter.

Lees verder