De accountant naast de ondernemer

De jaarrekening, controles en andere administratieve werkzaamheden laat u over aan de accountant van Schipper. Dat is iemand die u vertrouwt, die u goed adviseert en waarmee u kunt sparren. 

Nieuws

Kringloopwijzer: geen wet, wel verplicht!

Melkveehouders met een fosfaatoverschot zijn verplicht om over 2015 een Kringloopwijzer in te vullen in de Centrale database. Dit is geen wettelijke verplichting,...

Lees verder

Kan een akkerbouwer nog grond huren?

Per 1 januari 2016 gaat de AMvB grondgebondenheid in voor de melkveehouders. In hoofdlijn betekent dit, dat intensieve melkveehouders die willen groeien, vaak ext...

Lees verder

Nieuwe subsidie asbestsanering

Vanaf 4 januari 2016 wordt een nieuwe subsidieregeling voor het verwijderen van asbestdaken opengesteld. U kunt de subsidie pas aanvragen, nadat u het asbestdak h...

Lees verder

Wanneer uitbetaling bedrijfstoeslag?

Vanaf 1 december 2015 wordt de bedrijfstoeslag ‘definitief’ uitgekeerd, nadat administratieve en fysieke controles zijn uitgevoerd. Wanneer kunt u een...

Lees verder

Controleer beschikking betalingsrechten

Heeft u in 2015 betalingsrechten aangevraagd? Dan stelt RVO eerst de waarde van de betalingsrechten vast. Daarna vindt de uitbetaling van de bedrijfstoeslag plaat...

Lees verder

P&O artikel (3/3) 'Eén voor allen, allen v...

In de reeks van drie artikelen over ‘een onderneming met personeel in 2020’ willen wij u graag in dit laatste artikel informeren hoe u in uw orga...

Lees verder