De accountant naast de ondernemer

De jaarrekening, controles en andere administratieve werkzaamheden laat u over aan de accountant van Schipper. Dat is iemand die u vertrouwt, die u goed adviseert en waarmee u kunt sparren. 

Nieuws

Wanneer uitbetaling bedrijfstoeslag?

Vanaf 1 december 2015 wordt de bedrijfstoeslag ‘definitief’ uitgekeerd, nadat administratieve en fysieke controles zijn uitgevoerd. Wanneer kunt u een...

Lees verder

Controleer beschikking betalingsrechten

Heeft u in 2015 betalingsrechten aangevraagd? Dan stelt RVO eerst de waarde van de betalingsrechten vast. Daarna vindt de uitbetaling van de bedrijfstoeslag plaat...

Lees verder

P&O artikel (3/3) 'Eén voor allen, allen v...

In de reeks van drie artikelen over ‘een onderneming met personeel in 2020’ willen wij u graag in dit laatste artikel informeren hoe u in uw orga...

Lees verder

Ook meerderheid Eerste Kamer is voor Belas...

De Tweede Kamer heeft al ingestemd met het Belastingplan 2016, maar lang was het onzeker of de Eerste Kamer dat ook zou doen. In overleg wordt het wetsvoorstel nu...

Lees verder

AGRO - Heffing diergezondheidsfonds

Bestrijding van dierziektes bij varkens-, pluim- en rundvee wordt in 2015 nog betaald uit de reserves van de productschappen.

Lees verder

AGRO - Vaststelling waarde betalingsrechten

Waarde betalingsrechten wordt op individueel niveau vastgesteld voor elk jaar in de periode 2015 tot en met 2019.

Lees verder