De accountant naast de ondernemer

De jaarrekening, controles en andere administratieve werkzaamheden laat u over aan de accountant van Schipper. Dat is iemand die u vertrouwt, die u goed adviseert en waarmee u kunt sparren. 

Nieuws

Energie- en Milieulijst 2016 gepubliceerd

Naast ‘gewone’ kleinschaligheidsinvesteringsaftrek kunnen ondernemingen onder voorwaarden voor investeringen in energiezuinige of milieuvriendelijke b...

Lees verder

Landbouwnormen 2015 vastgesteld

Net als ieder jaar publiceert de Belastingdienst de zogenaamde landbouwnormen. Bij het opstellen van aangiftes inkomsten- en vennootschapsbelasting moeten in begi...

Lees verder

Herwaardering landbouwgrond verder onder d...

Advocaat-Generaal concludeert in advies aan de Hoge Raad dat herwaardering ook niet mogelijk is bij inbreng in personenvennootschap.

Lees verder

Waardering verpachte gronden in box 3 bela...

Belastingdienst heeft de normwaarden voor de waardering van verpachte gronden in box 3 voor het jaar 2015 gepubliceerd.

Lees verder

Prijzen productierechten per begin decembe...

Prijzen productierechten per begin december 2015

Lees verder

Publicatie Maatlat Duurzame Veehouderij 2016

Stallen die gebouwd worden volgens de eisen van de Maatlat Duurzame Veehouderij kunnen in aanmerking komen voor fiscale subsidieregelingen.

Lees verder