De accountant naast de ondernemer

De jaarrekening, controles en andere administratieve werkzaamheden laat u over aan de accountant van Schipper. Dat is iemand die u vertrouwt, die u goed adviseert en waarmee u kunt sparren. 

Nieuws

Gevolgen nieuw belastingverdrag Duitsland ...

Regeling winstverdeling grensboeren blijft ongewijzigd van toepassing.

Lees verder

Boeterente op eigenwoningschuld aftrekbaar

Boeterente die de bank u in rekening brengt omdat u uw eigenwoningschuld (gedeeltelijk) aflost, oversluit of wijzigt, is aftrekbaar. Dat geldt ook voor de boetere...

Lees verder

Kan ik mijn werknemers onbelast laten fitn...

Om mijn werknemers fit te houden wil ik hen graag fitness aanbieden. Kan dit onbelast?

Lees verder

Subsidieregeling(en) verwijderen asbestdaken

De overheid heeft het houden van asbestdaken vanaf 1 januari 2024 verboden. Het verbod heeft als gevolg dat de eigenaren van asbestdaken in de periode 2016 tot 20...

Lees verder

AGRO - Beheersactiviteiten Natuurmonumente...

Ontvangen beheersvergoeding van Natuurmonumenten is belast met btw.

Lees verder

AGRO - Landbouwnormen 2015 vastgesteld

Landbouwnormen 2015 zijn gepubliceerd door de Belastingdienst.

Lees verder