De accountant naast de ondernemer

De jaarrekening, controles en andere administratieve werkzaamheden laat u over aan de accountant van Schipper. Dat is iemand die u vertrouwt, die u goed adviseert en waarmee u kunt sparren. 

Nieuws

Subsidieregeling(en) verwijderen asbestdaken

De overheid heeft het houden van asbestdaken vanaf 1 januari 2024 verboden. Het verbod heeft als gevolg dat de eigenaren van asbestdaken in de periode 2016 tot 20...

Lees verder

AGRO - Beheersactiviteiten Natuurmonumente...

Ontvangen beheersvergoeding van Natuurmonumenten is belast met btw.

Lees verder

AGRO - Landbouwnormen 2015 vastgesteld

Landbouwnormen 2015 zijn gepubliceerd door de Belastingdienst.

Lees verder

Energie- en Milieulijst 2016 gepubliceerd

Naast ‘gewone’ kleinschaligheidsinvesteringsaftrek kunnen ondernemingen onder voorwaarden voor investeringen in energiezuinige of milieuvriendelijke b...

Lees verder

Landbouwnormen 2015 vastgesteld

Net als ieder jaar publiceert de Belastingdienst de zogenaamde landbouwnormen. Bij het opstellen van aangiftes inkomsten- en vennootschapsbelasting moeten in begi...

Lees verder

Herwaardering landbouwgrond verder onder d...

Advocaat-Generaal concludeert in advies aan de Hoge Raad dat herwaardering ook niet mogelijk is bij inbreng in personenvennootschap.

Lees verder