De accountant naast de ondernemer

De jaarrekening, controles en andere administratieve werkzaamheden laat u over aan de accountant van Schipper. Dat is iemand die u vertrouwt, die u goed adviseert en waarmee u kunt sparren. 

Nieuws

Wijziging percelen direct doorgeven

Het opgeven van percelen is een belangrijk onderdeel binnen de Gecombineerde opgave (GO). Vanaf 2015 is de perceelsregistratie een aparte applicatie. U kunt het h...

Lees verder

Overdracht grond, ook overdracht recht

In 2015 is op bijna iedere hectare landbouwgrond een betalingsrecht ontstaan. Dit heeft tot gevolg dat bij een overdracht van grond vrijwel altijd betalingsrechte...

Lees verder

Etikettering woonhuis bij boerderij

Woonhuis is dienstbaar aan de onderneming en niet aan te merken als verplicht privévermogen.

Lees verder

Osteopathie weer vrijgesteld van btw

Vanaf 1 januari 2013 is via een wetswijziging de btw-vrijstelling van diverse (para-)medische beroepsgroepen, waaronder osteopaten, ingetrokken. Vanaf dat moment ...

Lees verder

Bezwaar privégebruik auto btw 2015

De Hoge Raad besliste op 12 april 2013 dat het gelijkheidsbeginsel was geschonden met betrekking tot de btw-correctie voor een ter beschikking gestelde auto.

Lees verder

Korting door afkoop klein pensioen herstel...

Tot 1 december 2014 werd de afkoopsom van een klein pensioen in mindering gebracht op de AOW-partnertoeslag of Anw-uitkering van de AOW/Anw-gerechtigde. Dit ging ...

Lees verder