De accountant naast de ondernemer

De jaarrekening, controles en andere administratieve werkzaamheden laat u over aan de accountant van Schipper. Dat is iemand die u vertrouwt, die u goed adviseert en waarmee u kunt sparren. 

Nieuws

Eerste Kamer schaft VAR-beschikking af

De Eerste Kamer heeft ingestemd met  de afschaffing van de VAR en de invoering van een nieuw stelsel van model- en voorbeeldovereenkomsten. Op 1 mei 2016 kom...

Lees verder

Fiscaal voordeel bij investeringen

U kunt fiscaal voordeel behalen als u investeert in milieuvriendelijke of energiebesparende bedrijfsmiddelen. Uw investering moet dan wel op de Milieulijst of Ene...

Lees verder

Subsidie duurzame energie

Wilt u een biomassaketel, pelletkachel, zonneboiler of warmtepomp aanschaffen? Dan kunt u wellicht gebruikmaken van de Investeringssubsidie duurzame energie.

Lees verder

Controleer uw uitbetaling bedrijfstoeslag

Heeft u een ‘Beslissing uitbetalen BasisBetalingsRegeling 2015’ ontvangen? Controleer dan of alle gegevens en bedragen juist zijn.

Lees verder

Vanggewassen nog steeds belangrijk!

Vanaf 2016 zijn enkele wijzigingen t.a.v. de vergroeningseisen doorgevoerd. Het betreft voornamelijk de eisen voor de teelt van vanggewassen en het toestaan van l...

Lees verder

Maak nu uw mestplan 2016

U zult inmiddels uw mestboekhouding over 2015 hebben afgerond en zo nodig de ‘Aanvullende gegevens’ hebben ingediend. Daarnaast moeten derogatiebedrij...

Lees verder