De accountant naast de ondernemer

De jaarrekening, controles en andere administratieve werkzaamheden laat u over aan de accountant van Schipper. Dat is iemand die u vertrouwt, die u goed adviseert en waarmee u kunt sparren. 

Nieuws

Heffing box 3 onder vuur

Advocaat-Generaal van de Hoge Raad vindt dat de vermogensrendementsheffing strijdig is met het Europees recht.

Lees verder

Vrijstelling vergunningplicht Nb voor weid...

Op 4 februari 2015 oordeelde de Raad van State dat niet op voorhand kan worden uitgesloten dat het weiden van koeien en het uitrijden van mest nabij een Natura 20...

Lees verder

Beperkte bijbetalingsplicht bij waardeover...

Verandert uw werknemer van werkgever, dan mag hij zijn opgebouwde pensioenaanspraken meenemen naar de pensioenregeling van zijn nieuwe werkgever. Tot 2015 gold ee...

Lees verder

Plattelandswoning belemmert pluimveebedrij...

Plattelandswoning wordt niet beschermd tegen geur en geluidhinder van een op hetzelfde perceel gelegen veehouderijbedrijf.  

Lees verder

Agro nieuwsflitsen

In de Agro nieuwsflitsen o.a. meer informatie over Kringloopwijzer voor 1 mei, wijziging uitrijregels meststoffen en meer!. Lees verder

Lees verder

Hoge Raad laat crisisheffing 2013 en 2014 ...

In maart 2013 en 2014 vond de zogenaamde crisisheffing van 16% plaats over het loon van respectievelijk 2012 en 2013 voor zover dat meer bedroeg dan € 150.000.

Lees verder