De accountant naast de ondernemer

De jaarrekening, controles en andere administratieve werkzaamheden laat u over aan de accountant van Schipper. Dat is iemand die u vertrouwt, die u goed adviseert en waarmee u kunt sparren. 

Nieuws

Osteopathie weer vrijgesteld van btw

Vanaf 1 januari 2013 is via een wetswijziging de btw-vrijstelling van diverse (para-)medische beroepsgroepen, waaronder osteopaten, ingetrokken. Vanaf dat moment ...

Lees verder

Bezwaar privégebruik auto btw 2015

De Hoge Raad besliste op 12 april 2013 dat het gelijkheidsbeginsel was geschonden met betrekking tot de btw-correctie voor een ter beschikking gestelde auto.

Lees verder

Korting door afkoop klein pensioen herstel...

Tot 1 december 2014 werd de afkoopsom van een klein pensioen in mindering gebracht op de AOW-partnertoeslag of Anw-uitkering van de AOW/Anw-gerechtigde. Dit ging ...

Lees verder

Aanmelden BEP-pilot vanaf 25 januari

Melkveebedrijven kunnen zich op maandag 25 januari vanaf 10.00 uur inschrijven voor de pilot evenwichtsbemesting fosfaat (BEP-pilot). Hierbij wordt ondernemers di...

Lees verder

Verrekening niet gerealiseerde zelfstandig...

Niet gerealiseerde zelfstandigenaftrek kan ook worden verrekend met stakingswinst als de ondernemer in het jaar van overlijden niet voldoet aan het urencriterium.

Lees verder

Openstelling subsidieregeling jonge landbo...

De openstelling van een uniforme regeling voor alle provincies is voorzien van 1 maart tot 15 april.

Lees verder