De accountant naast de ondernemer

De jaarrekening, controles en andere administratieve werkzaamheden laat u over aan de accountant van Schipper. Dat is iemand die u vertrouwt, die u goed adviseert en waarmee u kunt sparren. 

Nieuws

Controleer uw uitbetaling bedrijfstoeslag

Heeft u een ‘Beslissing uitbetalen BasisBetalingsRegeling 2015’ ontvangen? Controleer dan of alle gegevens en bedragen juist zijn.

Lees verder

Vanggewassen nog steeds belangrijk!

Vanaf 2016 zijn enkele wijzigingen t.a.v. de vergroeningseisen doorgevoerd. Het betreft voornamelijk de eisen voor de teelt van vanggewassen en het toestaan van l...

Lees verder

Maak nu uw mestplan 2016

U zult inmiddels uw mestboekhouding over 2015 hebben afgerond en zo nodig de ‘Aanvullende gegevens’ hebben ingediend. Daarnaast moeten derogatiebedrij...

Lees verder

Wijziging percelen direct doorgeven

Het opgeven van percelen is een belangrijk onderdeel binnen de Gecombineerde opgave (GO). Vanaf 2015 is de perceelsregistratie een aparte applicatie. U kunt het h...

Lees verder

Overdracht grond, ook overdracht recht

In 2015 is op bijna iedere hectare landbouwgrond een betalingsrecht ontstaan. Dit heeft tot gevolg dat bij een overdracht van grond vrijwel altijd betalingsrechte...

Lees verder

Etikettering woonhuis bij boerderij

Woonhuis is dienstbaar aan de onderneming en niet aan te merken als verplicht privévermogen.

Lees verder