De accountant naast de ondernemer

De jaarrekening, controles en andere administratieve werkzaamheden laat u over aan de accountant van Schipper. Dat is iemand die u vertrouwt, die u goed adviseert en waarmee u kunt sparren. 

Nieuws

Schenking ontvangen in 2015? Doe voor 1 ma...

Heeft u in 2015 schenkingen ontvangen, dan moet u wellicht aangifte schenkbelasting doen. Heeft u dat nog niet gedaan, doe dit dan alsnog vóór 1 maa...

Lees verder

WBSO en RDA melden voor 1 april

Heeft u in 2015 innovatieve werkzaamheden verricht en gebruik gemaakt van de WBSO en mogelijk ook de RDA? Vergeet dan niet om de gerealiseerde S&O-uren en eve...

Lees verder

Aanwijzing beschermd dorpsgezicht

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) en de Minister van Infrastructuur en Milieu hebben op grond van artikel 35 van de Monumentenwet 1988 de mog...

Lees verder

Toelichting gewijzigd criterium actieve la...

Alleen actieve landbouwers komen in aanmerking voor de uitbetaling van betalingsrechten. Het criterium actieve landbouwer is per 1 januari 2016 aangescherpt (zie ...

Lees verder

Geen ligplaats nodig voor elk rund

De NVWA constateerde bij een bedrijfscontrole op een melkveebedrijf dat het welzijn van de runderen was aangetast. In diverse stallen was er sprake van ernstige o...

Lees verder

Wijzigingen EA-vanggewassen

In 2016 zijn enkele wijzigingen doorgevoerd in de regelgeving met betrekking tot vanggewassen, die worden geteeld in het kader van de vergroening (ecologische aan...

Lees verder