De accountant naast de ondernemer

De jaarrekening, controles en andere administratieve werkzaamheden laat u over aan de accountant van Schipper. Dat is iemand die u vertrouwt, die u goed adviseert en waarmee u kunt sparren. 

Nieuws

Vrijstelling vergunningplicht Nb voor weid...

Op 4 februari 2015 oordeelde de Raad van State dat niet op voorhand kan worden uitgesloten dat het weiden van koeien en het uitrijden van mest nabij een Natura 20...

Lees verder

Opslag grasbalen is geen agrarisch gebruik

Een vleesveehouder exploiteerde een bedrijf met 750 stuks vleesvee en 200 hectare grond. Op ongeveer 60 tot 70 hectare teelde hij gras als voer voor de eigen vees...

Lees verder

Bestemmingsplannen en de Nb-vergunning

Gemeenten moeten bij de vaststelling van een bestemmingsplan de effecten van dit plan op Natura 2000-gebieden beoordelen. Daarbij moeten zij uitgaan van de maxima...

Lees verder

Uitzondering op mogelijkheid melden via Ae...

In het kader van de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) kunnen meldingen van activiteiten met een stikstofdepositie beneden de grenswaarde rechtstreeks vanuit h...

Lees verder

Vereenvoudiging diercategorieën varkens ni...

Per 1 januari 2016 is het aantal diercategorieën bij varkens in tabel 4 van de tabellenbrochure verminderd. Deze diercategorieën zijn van belang voor de...

Lees verder

Transitievergoeding bij doorstart na faill...

Een doorstartende werkgever moet er in het kader van opvolgend werkgeverschap rekening mee houden dat als hij werknemers overneemt uit een failliete boedel, ook a...

Lees verder