De accountant naast de ondernemer

De jaarrekening, controles en andere administratieve werkzaamheden laat u over aan de accountant van Schipper. Dat is iemand die u vertrouwt, die u goed adviseert en waarmee u kunt sparren. 

Nieuws

Plattelandswoning belemmert pluimveebedrij...

Plattelandswoning wordt niet beschermd tegen geur en geluidhinder van een op hetzelfde perceel gelegen veehouderijbedrijf.  

Lees verder

Agro nieuwsflitsen

In de Agro nieuwsflitsen o.a. meer informatie over Kringloopwijzer voor 1 mei, wijziging uitrijregels meststoffen en meer!. Lees verder

Lees verder

Hoge Raad laat crisisheffing 2013 en 2014 ...

In maart 2013 en 2014 vond de zogenaamde crisisheffing van 16% plaats over het loon van respectievelijk 2012 en 2013 voor zover dat meer bedroeg dan € 150.000.

Lees verder

Eerste Kamer schaft VAR-beschikking af

De Eerste Kamer heeft ingestemd met  de afschaffing van de VAR en de invoering van een nieuw stelsel van model- en voorbeeldovereenkomsten. Op 1 mei 2016 kom...

Lees verder

Fiscaal voordeel bij investeringen

U kunt fiscaal voordeel behalen als u investeert in milieuvriendelijke of energiebesparende bedrijfsmiddelen. Uw investering moet dan wel op de Milieulijst of Ene...

Lees verder

Subsidie duurzame energie

Wilt u een biomassaketel, pelletkachel, zonneboiler of warmtepomp aanschaffen? Dan kunt u wellicht gebruikmaken van de Investeringssubsidie duurzame energie.

Lees verder