De accountant naast de ondernemer

De jaarrekening, controles en andere administratieve werkzaamheden laat u over aan de accountant van Schipper. Dat is iemand die u vertrouwt, die u goed adviseert en waarmee u kunt sparren. 

Nieuws

Toelichting gewijzigd criterium actieve la...

Alleen actieve landbouwers komen in aanmerking voor de uitbetaling van betalingsrechten. Het criterium actieve landbouwer is per 1 januari 2016 aangescherpt (zie ...

Lees verder

Geen ligplaats nodig voor elk rund

De NVWA constateerde bij een bedrijfscontrole op een melkveebedrijf dat het welzijn van de runderen was aangetast. In diverse stallen was er sprake van ernstige o...

Lees verder

Wijzigingen EA-vanggewassen

In 2016 zijn enkele wijzigingen doorgevoerd in de regelgeving met betrekking tot vanggewassen, die worden geteeld in het kader van de vergroening (ecologische aan...

Lees verder

Heffing box 3 onder vuur

Advocaat-Generaal van de Hoge Raad vindt dat de vermogensrendementsheffing strijdig is met het Europees recht.

Lees verder

Vrijstelling vergunningplicht Nb voor weid...

Op 4 februari 2015 oordeelde de Raad van State dat niet op voorhand kan worden uitgesloten dat het weiden van koeien en het uitrijden van mest nabij een Natura 20...

Lees verder

Beperkte bijbetalingsplicht bij waardeover...

Verandert uw werknemer van werkgever, dan mag hij zijn opgebouwde pensioenaanspraken meenemen naar de pensioenregeling van zijn nieuwe werkgever. Tot 2015 gold ee...

Lees verder