De accountant naast de ondernemer

De jaarrekening, controles en andere administratieve werkzaamheden laat u over aan de accountant van Schipper. Dat is iemand die u vertrouwt, die u goed adviseert en waarmee u kunt sparren. 

Nieuws

2021: minder steun, meer eisen

Onlangs zijn de conceptvoorstellen voor het nieuwe GLB vanaf 2021 bekend gemaakt. De regeling is nog niet definitief. Ook moet Nederland nog diverse keuzes maken....

Lees verder

Geur bepaalt sanering en uitgifte

Heeft u een varkensbedrijf? Dan kunt u mogelijk fosfaatrechten aankopen tegen een gereduceerd tarief. Of u kunt, als u (gedeeltelijk) wilt stoppen met uw varkenst...

Lees verder

Kiezen voor vrijstelling zoogkoeien?

Heeft u een zoogkoeienbedrijf? Dan kunt u voor uw jongvee in aanmerking komen voor de vrijstelling fosfaatrechten. U moet dan wel uw toegekende fosfaatrechten inl...

Lees verder

Vleesvee: fosfaatrechten nodig?

Onlangs is bekend geworden voor welk rundvee u fosfaatrechten nodig heeft. Dit is met name van belang als u vleesvee houdt. Het doel waarom u het dier houdt, is b...

Lees verder

Pacht nieuw pachtjaar meestal lager

De meeste pachtprijzen zijn onlangs (fors) verlaagd. Dit geldt voor het nieuwe pachtjaar op, of na 1 juli 2018 ingaan.

Lees verder

Wat zijn de regels bij herinzaai gras?

Wilt u, bijvoorbeeld vanwege droogte, uw grasland vernietigen en herinzaaien? Dan moet u rekening houden met de regels rondom graslandvernietiging. Hierbij is de ...

Lees verder