De accountant naast de ondernemer

De jaarrekening, controles en andere administratieve werkzaamheden laat u over aan de accountant van Schipper. Dat is iemand die u vertrouwt, die u goed adviseert en waarmee u kunt sparren. 

Nieuws

Uitzondering op mogelijkheid melden via Ae...

In het kader van de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) kunnen meldingen van activiteiten met een stikstofdepositie beneden de grenswaarde rechtstreeks vanuit h...

Lees verder

Vereenvoudiging diercategorieën varkens ni...

Per 1 januari 2016 is het aantal diercategorieën bij varkens in tabel 4 van de tabellenbrochure verminderd. Deze diercategorieën zijn van belang voor de...

Lees verder

Transitievergoeding bij doorstart na faill...

Een doorstartende werkgever moet er in het kader van opvolgend werkgeverschap rekening mee houden dat als hij werknemers overneemt uit een failliete boedel, ook a...

Lees verder

Schenking ontvangen in 2015? Doe voor 1 ma...

Heeft u in 2015 schenkingen ontvangen, dan moet u wellicht aangifte schenkbelasting doen. Heeft u dat nog niet gedaan, doe dit dan alsnog vóór 1 maa...

Lees verder

WBSO en RDA melden voor 1 april

Heeft u in 2015 innovatieve werkzaamheden verricht en gebruik gemaakt van de WBSO en mogelijk ook de RDA? Vergeet dan niet om de gerealiseerde S&O-uren en eve...

Lees verder

Aanwijzing beschermd dorpsgezicht

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) en de Minister van Infrastructuur en Milieu hebben op grond van artikel 35 van de Monumentenwet 1988 de mog...

Lees verder