De accountant naast de ondernemer

De jaarrekening, controles en andere administratieve werkzaamheden laat u over aan de accountant van Schipper. Dat is iemand die u vertrouwt, die u goed adviseert en waarmee u kunt sparren. 

Nieuws

Elektronisch verstrekken van gegevens verp...

Ontheffing voor specifiek benoemde gevallen moet uiterlijk 25 maart 2016 aangevraagd worden.  

Lees verder

Nadere invulling fosfaatrechten melkvee

Aantal fosfaatrechten wordt gebaseerd op het aantal stuks melkvee op 2 juli 2015 en de forfaitaire fosfaatexcretie.

Lees verder

SchipperVisie #11

Onze eerste SchipperVisie van 2016 ligt vanaf morgen bij onze abonnees op de mat. Vandaag staat al wel de digitale nieuwsbrief online!

Lees verder

Vrijstelling vergunningplicht Nb voor weid...

Op 4 februari 2015 oordeelde de Raad van State dat niet op voorhand kan worden uitgesloten dat het weiden van koeien en het uitrijden van mest nabij een Natura 20...

Lees verder

Opslag grasbalen is geen agrarisch gebruik

Een vleesveehouder exploiteerde een bedrijf met 750 stuks vleesvee en 200 hectare grond. Op ongeveer 60 tot 70 hectare teelde hij gras als voer voor de eigen vees...

Lees verder

Bestemmingsplannen en de Nb-vergunning

Gemeenten moeten bij de vaststelling van een bestemmingsplan de effecten van dit plan op Natura 2000-gebieden beoordelen. Daarbij moeten zij uitgaan van de maxima...

Lees verder