De accountant naast de ondernemer

De jaarrekening, controles en andere administratieve werkzaamheden laat u over aan de accountant van Schipper. Dat is iemand die u vertrouwt, die u goed adviseert en waarmee u kunt sparren. 

Nieuws

Fosfaatefficiëntie melkvee belangrijker

Per 1 januari 2017 worden fosfaatrechten voor melkvee toegekend, die later generiek worden gekort. Om toch een bepaald aantal dieren te kunnen (blijven) houd...

Lees verder

Ook in 2016 aanvraag Nationale reserve

Ook in 2016 bestaat de mogelijkheid om, in het kader van betalingsrechten, een aanvraag uit de Nationale Reserve (NR) te doen. Hiervoor gelden wel specifieke...

Lees verder

Niet alleen landbouwer?

Heeft u naast landbouw andere activiteiten op uw bedrijf? En is landbouw niet de grootste activiteit? Dan kunt u problemen krijgen met de uitbetaling van uw ...

Lees verder

Opgave (natuurlijk) grasland in GO

De gegevens van de percelen zijn een belangrijk onderdeel van de GO. Binnen de GO geeft u per perceel aanvullende informatie op (zoals aanvraag uitbetaling b...

Lees verder

GO: op tijd beginnen

Binnen de GO zijn diverse controles ingebouwd, zodat u kunt bepalen of u aan bepaalde eisen of voorwaarden voldoet. Voldoet u op bepaalde onderdelen niet, da...

Lees verder

Gecombineerde Opgave: belang groot!

In de periode van 1 april t/m 15 mei moet de Gecombineerde Opgave (GO) weer worden ingevuld. Het is van belang dat de GO tijdig en volledig wordt ingediend. ...

Lees verder