De accountant naast de ondernemer

De jaarrekening, controles en andere administratieve werkzaamheden laat u over aan de accountant van Schipper. Dat is iemand die u vertrouwt, die u goed adviseert en waarmee u kunt sparren. 

Nieuws

Vanaf 1 mei 2016 uitsluiting bepaalde fict...

Een fictieve dienstbetrekking is een arbeidsrelatie die geen dienstbetrekking is maar door een wettelijke aanwijzing (een fictie) toch leidt tot de verplichting o...

Lees verder

Meer duidelijkheid UBO-register

De minister van Financiën kondigde in februari van dit jaar de oprichting van het Nederlandse UBO-register aan. Hierin worden de natuurlijke personen opgenom...

Lees verder

'Mkb-ondernemers trekken opgaande lijn ove...

'Cijfers Branches in Zicht geven positief beeld over 2015' Het herstel in het Nederlandse mkb schakelt naar een hogere versnelling: in 2015 steeg de omzet gemi...

Lees verder

"Modelovereenkomsten zijn niet vaag"

Volgens staatssecretaris Wiebes zijn de modelcontracten die kunnen worden gebruikt onder de nieuwe Wet DBA niet vaag. Hij geeft aan dat de algemene modelovereenko...

Lees verder

Zekerheid via andere weg dan modelovereenk...

Per 1 mei is de VAR afgeschaft en is de Wet DBA in werking getreden. De nieuwe regeling houdt in dat gebruik kan worden gemaakt van modelovereenkomsten om zekerhe...

Lees verder

Factoren die wijzen op een dienstverband

Staatssecretaris Wiebes heeft in antwoord op Kamervragen over de Wet DBA en zzp’ers aangegeven dat bepaalde factoren een aanwijzing kunnen zijn dat er sprak...

Lees verder