De accountant naast de ondernemer

De jaarrekening, controles en andere administratieve werkzaamheden laat u over aan de accountant van Schipper. Dat is iemand die u vertrouwt, die u goed adviseert en waarmee u kunt sparren. 

Nieuws

"Modelovereenkomsten zijn niet vaag"

Volgens staatssecretaris Wiebes zijn de modelcontracten die kunnen worden gebruikt onder de nieuwe Wet DBA niet vaag. Hij geeft aan dat de algemene modelovereenko...

Lees verder

Zekerheid via andere weg dan modelovereenk...

Per 1 mei is de VAR afgeschaft en is de Wet DBA in werking getreden. De nieuwe regeling houdt in dat gebruik kan worden gemaakt van modelovereenkomsten om zekerhe...

Lees verder

Factoren die wijzen op een dienstverband

Staatssecretaris Wiebes heeft in antwoord op Kamervragen over de Wet DBA en zzp’ers aangegeven dat bepaalde factoren een aanwijzing kunnen zijn dat er sprak...

Lees verder

Zzp'er verwacht schade door nieuwe wetgeving

Nog steeds veel zelfstandigen en opdrachtgevers verwachten meer administratie door de afschaffing  van de Verklaring Arbeidsrelatie (VAR) per 1 mei. Ook denk...

Lees verder

Commissie gaat de beoordeling van (model)o...

Staatssecretaris Wiebes heeft in verband met de invoering van de Wet DBA een Commissie in het leven geroepen die de (model)overeenkomsten moet gaan beoordelen.&nb...

Lees verder

Zzp'ers kunnen in de zorg blijven werken

De Wkkgz (Wet kwaliteit klachten en geschillen zorg) vormt geen belemmering om als zzp’er in de zorg werkzaam te zijn. Dit geldt zowel bij een directe contr...

Lees verder