De accountant naast de ondernemer

De jaarrekening, controles en andere administratieve werkzaamheden laat u over aan de accountant van Schipper. Dat is iemand die u vertrouwt, die u goed adviseert en waarmee u kunt sparren. 

Nieuws

Minder vennootschapsbelasting betalen vana...

Afgelopen vrijdag heeft staatssecretaris Wiebes zijn definitieve visie op het afschaffen van pensioen in eigen beheer gegeven (zie hierover onze aparte berichtgev...

Lees verder

Ei over het afschaffen van pensioen in eig...

Na een jarenlange discussie, een veelvoud aan gepubliceerde visies en oplossingsrichtingen en uitgebreid overleg met belanghebbenden, is het ei over het afschaffe...

Lees verder

Bescherming erfgenamen tegen onverwachte s...

De wetgever heeft een wetswijziging doorgevoerd met betrekking tot de aansprakelijkheid van erfgenamen voor schulden van de overleden erflater.

Lees verder

Wetgever repareert bedrijfsopvolgingsregel...

In april van dit jaar wees de Hoge Raad een belangwekkend arrest over de bedrijfsopvolgingsregeling (BOR) in de Successiewet. De BOR regelt dat bedrijven fiscaalv...

Lees verder

Inhoudingsverbod minimumloon niet voor hui...

Het verbod op inhoudingen op en verrekeningen met het wettelijk minimumloon is uitgesteld tot 1 januari 2017. Er komen namelijk uitzonderingen op dit verbod en we...

Lees verder

Voorstellen voor Energielijst en Milieulij...

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) doet een oproep aan het bedrijfsleven om voorstellen in te dienen voor de nieuwe Energielijst en Milieulijst va...

Lees verder