De accountant naast de ondernemer

De jaarrekening, controles en andere administratieve werkzaamheden laat u over aan de accountant van Schipper. Dat is iemand die u vertrouwt, die u goed adviseert en waarmee u kunt sparren. 

Nieuws

AGRO - Biologische normen flink verhoogd

Waarschijnlijk worden de stikstofproductienormen voor biologische bedrijven per 1 januari 2017 aangepast. Volgens de voorstellen stijgen de normen fors. Dit heeft...

Lees verder

AGRO - Mest uitrijden t/m 31 augustus toeg...

De periode waarin u mest mag uitrijden, nadert zijn einde. De algemene regel is dat dierlijke mest, onder voorwaarden, t/m 31 augustus mag worden uitgereden. Hier...

Lees verder

AGRO - Forse stijging pachtprijzen 2016

Onlangs zijn de pachtprijzen 2016 gepubliceerd. Voor veel gebieden is sprake van een (forse) stijging. Dit kan een extra uitgavenpost betekenen.

Lees verder

AGRO - Controle referentie voor fosfaatrec...

Zeer waarschijnlijk worden per 1 januari 2017 fosfaatrechten toegekend aan melkveebedrijven. De berekening voor het vaststellen van de fosfaatrechten is nog niet ...

Lees verder

Privégebruik poolauto's en bijtelling

Heeft u één of meerdere auto’s geleast die door wisselende werknemers in principe uitsluitend voor zakelijke ritten worden gebruikt? Dan is he...

Lees verder

Controle op energielabel

Sinds 1 januari 2015 is het verplicht om op een transactiemoment van een woning of utiliteitsgebouw te beschikken over een geldig (definitief) energielabel. Dit v...

Lees verder